Nytt på portalen

Tyskland vil tiltrekke seg portugisiske sykepleiere

Det er ikke lenger bare leger som er ettertraktet i helsesektoren i EU. Det er også stadig større etterspørsel etter sykepleiere på det europeiske arbeidsmarkedet. I Tyskland er etterspørselen så stor at sykehus er villige til å betale for nødvendig språkopplæring slik at utenlandske sykepleiere som ikke snakker tysk kan integreres.                    
 
– Vi har merket en stigende etterspørsel, så vi spurte våre kolleger i EURES ellers i Europa om noen av landene hadde overskudd på sykepleiere. Det var selvsagt viktig for oss å ikke rekruttere sykepleiere i et land med sykepleiermangel, og Portugal svarte positivt på henvendelsen, forklarer Ralf Czadzeck, EURES-konsulent i Tyskland.      
 
I midten av juni 2011 organiserte EURES Portugal og Tyskland jobbdager i Porto og Lisboa. Flere tyske arbeidsgivere var til stede og informerte jobbsøkere som var interessert i å flytte til Tyskland. I Portugal arrangeres det jevnlig jobbdager med fokus på forskjellige europeiske land som portugisiske jobbsøkere kan være interessert i å flytte til.
           
– Det er en klar tendens at det er de nyutdannede sykepleierne som er interessert i å komme til Tyskland. Jeg regner med at det har å gjøre med at det alltid er vanskeligere å flytte til et annet land hvis man har en familie med på lasset, sier Ralf.
 
Helsetilbudet i Tyskland omfatter både private og offentlige aktører. Institusjoner fra begge sektorer er potensielle samarbeidspartnere. Ettersom dette er et pilotprosjekt, vil en gruppe på 15 sykepleiere bli valgt ut. Når disse plassene er fylt, vil sykepleierne bli invitert til Tyskland på språkopplæring.
 
– Portugisiske sykepleiere har ypperlige helsefaglige kvalifikasjoner, men for å kunne jobbe i Tyskland må de selvsagt kunne tysk. I dette prosjektet vil språkopplæringen bli betalt av deres framtidige arbeidsgiver, forklarer Ralf. – Hvis vi lykkes med å rekruttere sykepleiere til Tyskland fra andre land som deltar i EURES-samarbeidet, vil konseptet sannsynligvis bli gjentatt, avslutter han
 
 
Les mer:
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
Du finner mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i forskjellige europeiske land på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase

« Tilbake