Nytt på portalen

Godkjenning av kvalifikasjoner i Europa

Akkurat ferdig med studiene? Lyst på en jobb i et annet land i Europa? Eller kanskje du har jobbet en stund og trenger å flytte på deg? Hvordan kan du sikre at dine akademiske kvalifikasjoner skal bli godkjent i et annet land? Det er her NARIC kommer inn.
  
 
NARIC-nettverket (National Academic Recognition Information Centres) er et nyttig supplement til EURES. Det hjelper borgere i EU, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkia å få sine akademiske kvalifikasjoner godkjent både i disse landene og andre. Yrkesrettede kvalifikasjoner kan sjekkes i databasen for regulerte yrker, men noen NARIC-sentre kan også gi råd om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.
 
Når bør jeg kontakte et NARIC-senter?
Når du søker på en jobb, kan den potensielle arbeidsgiveren be om dokumentasjon på dine akademiske kvalifikasjoner, særlig i mer spesialiserte yrker som undervisning, regnskapsførsel eller medisin. Hvis du vet hvordan dine kvalifikasjoner er i forhold til utdanningen i det landet du søker jobb i, vil du ha mye lettere for å få jobb. Det første du bør gjøre, er derfor å kontakte et NARIC-senter.  
 
Hva kan NARIC-sentrene bidra med?
I tillegg til å gi råd om godkjenning av kvalifikasjoner tilbyr en del NARIC-sentre en lang rekke andre tjenester, inkludert informasjon om hvordan man får godkjent faglig kompetanse. NARIC UK kan for eksempel tilby sammenligninger av kvalifikasjoner. Mot et gebyr* kan privatpersoner og organisasjoner (fra næringslivsforetak til akademiske institusjoner, rekrutteringsbyråer, arbeidsformidlinger og statlige organer) be om såkalte “Letters of Comparability”, “Career Path Reports” eller til og med vurderinger av språknivå.
 
Hvor lang tid tar det?
Å få kvalifikasjoner godkjent kan ta tid. Noen ganger kan det gå så mye som fem måneder før et vedtak foreligger.
Det er NARIC-sentre i nesten alle land i Europa. Imidlertid har de varierende status, og hvilke tjenester de tilbyr, kan også variere, så du bør kontakte et NARIC-senter i hjemlandet ditt eller i det landet du vil reise til, så du vet hva de kan bidra med.
 
Les mer:
* Prisene varierer avhengig av tjeneste, så sjekk dette når du tar kontakt med et NARIC-senter.
 
Finn et NARIC-senter ved å klikke på landsidene.
 
Du finner mer informasjon om arbeids- og levekår i forskjellige europeiske land på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase

« Tilbake