Nytt på portalen

Forvent det uventede med Europeisk helsetrygdkort

Så er alt pakket, og du står klar til å dra utenlands for å studere, for å se deg om i verden eller på oppdrag fra arbeidsgiveren. Har du husket sykeforsikring? Ikke reis hjemmefra uten Europeisk helsetrygdkort!                      
 
Europeisk helsetrygdkort, som ble innført i juni 2004, sikrer at alle europeiske borgere har rett til medisinsk behandling under midlertidige opphold i andre land i Europa.
 
Imidlertid er det viktig å vite at hovedprinsippet er at du er dekket av trygdeordningen i det EU-landet du arbeider i. Så om du arbeider i et annet land for en arbeidsgiver registrert i det landet, må du registrere deg i trygdeordningen i dette landet. Hvis du for eksempel er finsk og skal ta sommerjobb i Frankrike for en fransk arbeidsgiver, er du dekket av den franske trygdeordningen. For å være sikker på hvilke regler som gjelder i ditt tilfelle, kan du kontakte en EURES-konsulent i landet du skal til. Du vil også finne mye informasjon om samordning av trygdeordningene på Europakommisjonens nettsted.
 
Hva dekker Europeisk helsetrygdkort?
Kortet gir deg rett til all medisinsk behandling du trenger under ditt opphold i det aktuelle landet. Hvis du likevel må betale for medisinsk behandling, sikrer Europeisk helsetrygdkort at du får pengene tilbake, men bare for behandling som anses som "nødvendig" under et midlertidig opphold. For eksempel dekker det ikke behandling som kan vente til du kommer hjem, noe som oftest gjelder tannbehandling. Er du i tvil om hva som dekkes, sjekk først hos helsemyndigheten i det landet du oppholder deg midlertidig i. 
 
Hvem kan få kortet?
Alle EU-borgere og alle borgere av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits kan få Europeisk helsetrygdkort. Du må imidlertid være registrert i trygdeordningen i et av disse landene. Mennesker fra tredjeland som er bosatt i en av EU-medlemsstatene og er dekket av en offentlig trygdeordning, kan også få dette kortet (bortsett fra i Danmark). Kortet koster ingenting.
 
Hvordan får jeg kortet?
Du får Europeisk helsetrygdkort ved å henvende deg til din lokale helsemyndighet (se lenken under), da hvert land har ansvar for å produsere og distribuere kortene i sitt land. Din lokale helsemyndighet vil også kunne si hvor lenge kortet er gyldig, da gyldighetstiden varierer fra land til land.
 
 
Les mer:
 
 
Ofte stilte spørsmål om Europeisk helsetrygdkort
 
Europakommisjonens nettside om samordning av trygdeordningene i Europa
 
Kontakt din lokale helsemyndighet for å søke om Europeisk helsetrygdkort
 
 
Du finner mer informasjon om arbeids- og levekår i forskjellige europeiske land på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 

« Tilbake