Nytt på portalen

Ny video forklarer trygderettighetene dine i Europa

Planlegger du å flytte til et annet land i Europa og lurer på hvilket land som vil ha ansvar for trygdeytelsene dine? Europakommisjonen lanserte i juni 2011 en video om flytting innen Europa (Moving within Europe), som den håper vil gjøre det lettere for deg å forstå trygderettighetene dine.       
 
Trygdeordningene omfatter helsetjenester, ytelser til mor i forbindelse med svangerskap og fødsel, familieytelser, arbeidsledighetstrygd og pensjoner. Selv om det finnes felles regler i EU (samt i Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) som verner disse rettighetene, gjelder fortsatt den nasjonale lovgivningen.
 
Det er bare ett land om gangen som har ansvar for trygderettighetene dine. Vanligvis er det det landet hvor du arbeider eller hvor du er selvstendig næringsdrivende, men det finnes unntak til regelen. Hva om du bor i ett land og arbeider i ett annet, eller hva om du sendes til et annet land på et korttidsoppdrag?
 
Trenger du mer informasjon? I tillegg til denne tre minutter lange audiovisuelle oversikten finnes mer detaljert informasjon om nasjonale trygdeordninger i de 31 landspesifikke veiledningene, som også ble publisert i juni 2011. Klikk på flagget til landet du ønsker å vite mer om, og få en omfattende veiledning på engelsk, fransk og tysk.
 
Sørg for at du kjenner trygderettighetene dine når du flytter rundt i Europa. Og husk på at du alltid kan kontakte din lokale EURES-konsulent for å få råd om rekruttering eller tips om hvordan det er å bo og arbeide i andre land i Europa.
 
 
Finn ut mer:
 
 
 
 
 
 
Du finner mer informasjon om arbeids- og levekår i forskjellige europeiske land på EURES-portalen

« Tilbake