Nytt på portalen

Etterspørsel etter leger i Sverige

Ortopedisk kirurgi, anestesiologi, skadekirurgi og gastroenterologi … mangelen på leger med spesialistkunnskaper er visst kronisk i Sverige. Og siden 1999 har da også landet drevet aktiv rekruttering av helsepersonell med disse fagkunnskapene fra andre europeiske land. For å lindre smerten har EURES Sverige bidratt til å rekruttere over 700 leger i denne perioden.                        
 
– Før vi begynner rekruttering i et land, spør vi alltid EURES-kollegaene i den offentlige arbeidsformidlingen og den nasjonale legeforeningen om lov, sier Hilal Tercan, EURES-rådgiver og prosjektleder for medisinsk rekruttering i EURES Sverige. – Hvis det er legemangel i et land, kan det være politisk følsomt å rekruttere leger. Hvert år prøver vi å finne andre land i EURES-nettverket der det kan være overskudd av medisinske spesialister.       
 
Det hele startet i 1999. Det var første gangen svenske arbeidsgivere i helsesektoren ba EURES om hjelp til å rekruttere personell fra Finland. I dag kan rekrutteringen foregå i alle landene i EURES-nettverket, og hovedvekten er på medisinske spesialister. Mangelen på spesialistleger i Sverige skyldes i stor utstrekning at det er vanskelig å forutse behovet. Det tar tross alt fem år å bli lege og ytterligere fem til sju år å bli spesialist. – Det er svært vanskelig å forutse behovet 12 år før det oppstår, forklarer Hilal. – Riktignok har Sverige flere medisinstudenter i dag enn tidligere, men det tar flere år før de blir spesialister. Det er derfor EURES er blitt bedt om å strekke ut en hjelpende hånd.
 
I år har Hilal og hennes svenske EURES-kollegaer siktet seg inn på Italia som et land hvor det kan være mulig å rekruttere. Men først må legenes kvalifikasjoner kontrolleres. Det vil si å undersøke om utdanningen de får, er i tråd med kravene som stilles i Sverige.
 
De rekrutterte legene må bli værende i minst tre år. Den svenske arbeidsgiveren betaler for språkopplæring. Å snakke svensk er en forutsetning når man skal ta imot pasienter. – I det lange løp er det knyttet både personlige og faglige fordeler til utveksling av leger, avslutter Hilal. – På den faglige siden utveksler vi god praksis, og på det personlige planet blir legene kjent med et nytt språk og en ny kultur.
 
Mer informasjon:
 
Mer informasjon om arbeids- og levevilkårene (working and living conditions) i forskjellige europeiske land finnes på EURES-portalen for jobbmobilitet
 
 
Søk etter dyktige medarbeidere i EURES CV Database (EURES CV-databasen)

« Tilbake