Nytt på portalen

EURES Irland arrangerer irsk-polsk etablererseminar

Over 80 irer og polakker deltok på et endags seminar og workshop for blivende gründere som ønsker å starte egen virksomhet enten i Irland eller Polen. Workshopen, som ble holdt i Dublin i mai 2011, var den første i en rekke workshoper om etablering for mobile arbeidstakere og irske borgere. Den ble arrangert av EURES Irland i samarbeid med næringsrådet i Dublin.          
 
– Hensikten er å tilby tilsvarende seminarer til borgere fra andre land som bor i Irland, men vi bestemte oss for å gi tilbudet til polakker først ettersom de utgjør den nest største gruppen av mobile arbeidstakere bosatt i Irland, forklarer Frances Dunne, nestleder hos FÁS International Employment Services og EURES-koordinator.
 
Tall fra sosialdepartementet i Irland viser at i 2006, da jobbmobiliteten var på sitt høyeste, ble 93 700 polakker registrert med trygdenummer og fikk rett til å ta arbeid i Irland. Selv om antallet sank til vel 8 700 nyregistrerte i 2010, har mange av dem som kom tidligere, blitt værende i landet, og polakker utgjør dermed den nest største gruppen av mobile arbeidstakere i Irland. De var også en av de første gruppene som fikk merke konsekvensene av finanskrisen.
 
– I økonomiske nedgangstider blir folk svært kreative når de skal skaffe seg jobb og inntekt, og det er ofte den beste tiden for å starte egen virksomhet. Vi bestemte oss derfor for å hjelpe dem ved å bidra med råd og veiledning om hvordan de kan komme i gang, sier Frances.
 
Næringsrådet i Dublin informerte om etablering av virksomhet i Irland, blant annet om framgangsmåter og formaliteter og hindringer for utenlandske gründere samt om økonomiske støtteordninger. Det polske byrået for bedriftsutvikling var også til stede for å bidra med tilsvarende rådgivning til personer som ønsket å starte virksomhet eller fellesforetak i Polen.
 
Deltakerne kunne også henvende seg til såkalte "mentorklinikker" der de kunne få individuell veiledning, drøfte sine forretningsideer og få skreddersydde råd fra ekspertene som var til stede.
 
– Nå håper vi at vi kan tilby konseptet til arbeidstakere fra andre EU-land som bor i Irland, avslutter Frances.
 
Les mer:
Det offisielle nettstedet til EURES i Irland
 
Finn din lokale EURES-konsulent
 
Finn et EURES-arrangement i nærheten i EURES’ aktivitetskalender

« Tilbake