Nytt på portalen

Europass CV: nøkkelen til arbeid i Europa

Har du lyst til å jobbe i et annet land i Europa? Da er Europass Curriculum Vitae (CV) akkurat det du trenger for å komme i gang med jobbsøkingen. Med denne CVen kan du framheve dine kvalifikasjoner og kompetanse i et standardisert format. Den er attpåtil helt gratis å bruke og anerkjennes i 32 land i Europa.
 
Akkurat som EURES er Europass CV utformet for å gjøre arbeidstakermobilitet enda lettere og mer oversiktlig i hele Europa. EURES anbefaler på det varmeste å bruke denne CVen, og jobbsøkere kan fylle ut sin CV i Europass-format på "Min Eures"-seksjonen på portalen og få umiddelbar tilgang til potensielle arbeidsgivere.
 
Hva er Europass?
Europass er et europeisk initiativ som har til formål å fremme enkeltpersoners mobilitet i Europa ved å fjerne barrierer for arbeid, studier eller opplæring i Europa.
Europass CV er en del av Europass-porteføljen, som består av fem dokumenter: Europass CV, Europass språkpass, Europass mobilitet, Europass fagbeskrivelse og Europass vitnemålstillegg.
 
Alle de fem dokumentene i porteføljen har en standardisert struktur og layout og er tilgjengelig på 27 språk. Europass CV er per i dag det av Europass-dokumentene som blir mest nedlastet og brukt.
 
På hvilke andre måter kan Europass CV være til hjelp?
Europass CV hjelper deg å beskrive kvalifikasjonene og kompetansen din på en bedre måte og øker sjansene dine for å finne en jobb på det europeiske arbeidsmarkedet. Dokumentet brukes i over 32 europeiske land.
 
Den standardiserte CVen lar deg registrere både formelle og uformelle kvalifikasjoner og språkferdigheter. Hvis du for eksempel kan besvare telefonen og ha en samtale på italiensk til tross for at du ikke har noen formell utdanning i språket, kan du likevel gi en "vurdering" av språkferdighetene dine i delen for egenvurdering av språkferdigheter.
 
Europass CV brukes i dag i utstrakt grad av både jobbsøkere og arbeidsgivere, og gjør det mulig for sistnevnte å sammenligne ulike kandidaters kvalifikasjoner og kompetanse raskt og enkelt. Det forenkler hele rekrutteringsprosessen og øker mulighetene dine til å finne en jobb som er bedre tilpasset dine kvalifikasjoner og behov.
 
Hvor kan jeg finne Europass CV?
Europass CV er tilgjengelig på internett via Europass-nettstedet. Du kan også opprette en Europass CV i "Min EURES" som et ledd i jobbsøkingen. Fordelen med dette er at potensielle arbeidsgivere da kan få umiddelbar tilgang til informasjonen du velger å ta med.
 
 
Les mer:
 
Registrer deg på Min EURES nå og fyll ut din CV på nett.
Last ned din Europass Curriculum Vitae (CV) eller opprett CVen på nett.
Kontakt dine nasjonale Europass-sentre og finn ut hvilke Europass-aktiviteter og -arrangementer de organiserer.

« Tilbake