Nytt på portalen

YoYouth@work på Europa-turné

Youth@Work-kampanjen ble lansert 29. april 2011 i forbindelse med Den europeiske jobbdagen for unge i Budapest i Ungarn. Formålet med kampanjen er å føre sammen unge mennesker og små og mellomstore bedrifter (SMBer). Begge spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre økonomisk oppgang i Europa.
   
Én av fem unge europeere er nå uten arbeid. Denne enorme sløsingen med menneskelig talent og potensiale kan komme til å svekke EUs konkurransekraft i årene som kommer. Unge mennesker har gjerne en annen tilnærming til ting og kan derfor ofte tilføre arbeidsgivere nyskapende ideer og energi.
 
Youth@Work tar sikte på å styrke etterspørselen etter unge arbeidstakere hos små og mellomstore bedrifter for så å markedsføre det å jobbe i slike bedrifter som et springbrett for unge som ønsker å starte egen virksomhet.
 
Youth@Work-kampanjen vil være en del av De europeiske jobbdagene som arrangeres i perioden mai 2011 til mai 2012. Under jobbdagene vil det bli arrangert seminarer om emner som nettverksbygging, mentorordninger og rekruttering. Som del av den nasjonale offentlige arbeidsformidlingen fungerer EURES-nettverket som et mellomledd og en kilde til informasjon for både arbeidsgivere og unge, og vil derfor spille en nøkkelrolle i kampanjen.
 
EURES arrangerer et hundretalls jobbdager rundt om i Europa hvert år. EURES tilbyr på disse arrangementene jobbmatching-tjenester for jobbsøkere og arbeidsgivere over hele Europa, i tillegg til bistand og rådgivning i forbindelse med flytteprosessen.
 
Les mer:
 
Finn en europeisk jobbdag i EURES’ aktivitetskalender
 
EU-initiativet Youth on the Move
 
Om den europeiske jobbdagen i Budapest 29. april 2011 – for besøkende
 
Om den europeiske jobbdagen i Budapest 29. april 2011 – for utstillere

« Tilbake