Nytt på portalen

Det europeiske arbeidsmarkedet er for alle

Ask Andersen er en dansk politiker som sitter i EUs økonomiske og sosiale komité, der han arbeider for å styrke rettighetene til mennesker med funksjonshemninger. Han er svaksynt, men det har ikke hindret ham i å ha en internasjonal karriere, studere i Irland og arbeide som politiker i Brussel.Copyright: Markus Koljonen  

– Det at du har en funksjonshemning, kan bety at du trenger litt hjelp til å utføre visse oppgaver. Og i den forbindelse kan det være nødvendig å oppsøke trygdeetaten og få svar på spørsmål som: Kan jeg få en assistent? Kan jeg få økonomisk støtte til tekniske hjelpemidler? Jeg må ha svar på disse spørsmålene før jeg kan gi løfter til en potensiell arbeidsgiver om hva jeg jeg er i stand til å gjøre, forklarer Ask Andersen.  
 
Alle som ønsker å arbeide og etablere seg i et annet land, møter utfordringer. For mennesker med funksjonshemninger byr internasjonal mobilitet imidlertid på en del ekstra utfordringer som det ikke finnes noen universell løsning på. Tilgang til informasjon om et lands trygdelovgivning, som regulerer hva som er tilgjengelig av støtte i form av personlig bistand eller tekniske hjelpemidler, kan vise seg å være uvurderlig.
 
EURES-nettverket kan være én av kildene til denne informasjonen. Nettverket består av 850 EURES-konsulenter på strategiske steder over hele Europa. De arbeider med jobbmatching både på nasjonalt og europeisk plan og kan gi jobbsøkere informasjon om leve- og arbeidsvilkår eller henvise dem til pålitelige kilder. 
 
Å dra utenlands for å jobbe var et naturlig skritt for Ask Andersen. – De aller fleste av dem jeg studerte statsvitenskap med, reiste til utlandet for å søke arbeidspraksis eller fast arbeid. Så hvorfor skulle ikke jeg gjøre det? Jeg vil ikke underdrive utfordringene man stilles overfor når man som blind flytter utenlands, men har man lyst, så man må jo prøve. Etter et første praksisopphold i utlandet skjønte jeg at dette var noe jeg var fullt i stand til å gjøre. Så jeg tok mot til meg og prøvde å finne jobb i et annet land, og det lyktes jeg med.
 
 
Les mer:
 

Du finner mer informasjon om arbeids- og levekår i forskjellige europeiske land på EURES-portalen.

« Tilbake