Nytt på portalen

EURES åpner muligheter for tyske jobbsøkere på den sveitsiske landsbygda

Det vakre alpelandskapet trekker årlig millioner av turister til Sveits, og de store turistmassene i høysesongen gjør at det er spesielt behov for flere ansatte som snakker tysk, fransk og italiensk. Enkelte EURES-konsulenter i Tyskland har i den senere tid imidlertid merket at forbindelsene mellom de landene ikke blir utnyttet til fulle, for mange ledige stillinger står hvert år ubesatt.

Som et ledd i et bredere initiativ for å styrke europeisk samarbeid bestemte disse EURES-konsulentene seg for å gjennomføre aktiviteter med sikte på å nå ut til publikum og informere dem om hvilke muligheter de kan ha i utlandet. EURES-konsulentene arrangerte derfor en todagstur for jobbsøkere som kunne tenke seg en jobb i turistbransjen. Gruppen dro fra Dortmund, stoppet i Frankfurt og Stuttgart for å plukke opp flere deltakere, og talte til slutt 30 jobbsøkere, på vei til Chur i Sveits for å møte arbeidsgivere i turistbransjen. 

Samarbeidet med EURES og Carina Pankratow, konsulent hos ZAV, den tyske offentlige arbeidsformidlingen, betød at jobbsøkerne fikk sjansen til å møte representanter for flere hoteller i området. En del av jobbsøkerne kunne faktisk undertegne arbeidsavtalen der og da, og alle fikk informasjon om hvordan det er å leve og arbeide i Sveits.

Den tyske EURES-konsulenten Robert Rauchstein understreker at en annen fordel ved å få til et nærmere samarbeid landene imellom er at overgangen fra ett land til et annet blir lettere for jobbsøkerne, for de får støtte både i hjemlandet og i bestemmelseslandet. - De fleste jeg møter, er villige til å dra ut, men ikke for evig tid, forteller han. - Det er derfor dette støtteapparatet på europeisk plan er viktig – jobbsøkerne får sjansen til å dra til utlandet, samtidig som de vet at de ikke står alene om de skulle ønske å flytte hjem igjen. Han mener denne rådgivningen og informasjonen er veldig viktig for dem: - Vi prøver å gi dem så mye informasjon som mulig om arbeidsmarkedene i andre land, om hvilke støtteordninger som finnes om de skulle bli arbeidsledige, og om reglene for godkjenning av utdanning, for eksempel.

Fordelene med det de tyske EURES-konsulentene gjør, er derfor helt tydelige. De prøver å dekke alle de behov en arbeidssøker kan ha, fra å se etter muligheter til alle formalitetene ved å flytte til utlandet, eventuelt flytte hjem, om de ønsker det. Denne måten å tenke nytt på – som å arrangere rekrutteringsturer – oppmuntrer ikke bare jobbsøkerne til å se etter muligheter ut over grensene, men bidrar også til å dekke arbeidsgivernes behov.

En ny tjeneste EURES Tyskland har fått på plass, er rådgivning til dem som ønsker arbeid i Tyskland og som har spørsmål i forbindelse med godkjenning av utenlandske utdanninger. EURES Tyskland har utviklet et nasjonalt samarbeid mellom myndigheter og arbeidsformidlingen som hjelper jobbsøkerne og arbeidsgiverne både med godkjenning av diplomer, jobbsøking og rekruttering.

For mer informasjon om ZAV og EURES Tyskland, gå inn på: www.zav.de

 

« Tilbake