Nytt på portalen

De europeiske jobbdagene 2010

De europeiske jobbdagene 2010 har begynt. I løpet av høsten vil flere hundre arrangementer finne sted i større og mindre byer over hele Europa og samle jobbsøkere og arbeidsgivere som ser etter noen som passer for dem.

I dagens økonomiske klima der mange land strir med høy arbeidsledighet, kan det være en god løsning å se etter arbeid i et annet land i Europa. For jobbsøkere innebærer et utenlandsopphold muligheten til å utvide sin kompetanse og arbeidserfaring, og for arbeidsgivere betyr nye medarbeidere fra andre land i Europa at arbeidsplassen kan bli beriket med nye språk og måter å se ting på.

EURES, det europeiske nettverket for jobbmobilitet, er der for å hjelpe folk som ønsker å få seg en jobb i utlandet eller rekruttere fra andre land i Europa. EURES tilbyr arbeidsformidlingstjenester for hele Europa, både på internett og gjennom et nettverk av 850 EURES-konsulenter, i tillegg til råd og bistand gjennom hele flytteprosessen.

De europeiske jobbdagene er en perfekt anledning til å finne ut hva som finnes der ute. De varierer i størrelse og fokus, men formålet er uansett å oppmuntre til mobilitet. Disse arrangementene er helt ideelle for å møte arbeidsgivere, få informasjon om hvordan det er å bo og arbeide i et annet land, og snakke med konsulenter fra EURES om mulighetene i utlandet, og det gjelder alle, uansett alder og bakgrunn, enten det er snakk om en første jobb eller å bytte jobb. På samme sted kan arbeidsgivere som trenger nye medarbeidere eller bare ønsker å se hva som finnes på andre arbeidsmarkeder, sette opp stand, holde presentasjoner og til og med intervjue et utvalg av kvalifiserte kandidater.

I år er nesten alle land i Europa med på De europeiske jobbdagene, fra Estland til Belgia og Italia. Enkelte arrangementer skreddersys for folk i grenseregioner, andre er mer beregnet på studenter og nyutdannede som ønsker informasjon om utdanningsmuligheter eller vil ha sin første jobb i utlandet. Atter andre er bransjespesifikke, f.eks. for helse- og omsorgssektoren. Uansett alder, bakgrunn og spesialitet er du garantert å finne et interessant arrangement nær deg.

Fjorårets arrangementer i forbindelse med jobbdagene var utrolig varierte, så det var lett for deltakerne å finne et som passet dem. Her er et par eksempler på arrangementene i 2009.

Poznan, Polen
På Den 5. europeiske jobbdagen i Poznan deltok både EURES Polen og Poznan kommune. EURES-konsulenter fra Tyskland, Østerrike, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Irland var til stede og snakket med deltakerne om leve- og arbeidsforholdene i sine land og hvilke muligheter de kunne ha der. Et tjuetalls europeiske arbeidsgivere fra helse og omsorg, sosial, byggebransjen, næringsmiddelindustrien og landbruket var også møtt fram for å snakke med polske arbeidstakere.

Frankfurt, Tyskland
Arrangementet tiltrakk seg tusenvis som ønsket å snakke med tyske og europeiske arbeidsgivere, EURES-konsulenter som arbeider i "EURES Village" og representanter for nettverk som Europass og Eurodesk. På presentasjonene om leve- og arbeidsforhold i Irland, Østerrike, Malta, Spania, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Sverige, Norge og Danmark møtte interesserte opp i hopetall, og arbeidsgiverne kunne fortelle at de var meget godt fornøyd både med antallet kandidater og kvaliteten på dem de snakket med.

Brussel, Belgia
EURES’ flaggskiparrangement, Den europeiske jobbdagen i Brussel, er noe helt for seg selv. Hvert år kommer det tusenvis av mennesker hit fra hele Europa – jobbsøkere fra utlandet, personer som allerede bor i Brussel men som ønsker å bytte jobb, og arbeidsgivere som håper å møte kvalifiserte, flerspråklige kandidater. På arrangementet i 2009 deltok ca. 12 000 jobbsøkere og 80 arbeidsgivere i løpet av dagen. EURES var sterkt til stede, og EURES-konsulentene sto til tjeneste med råd om CV-skriving og informasjon om mulighetene i brussel og utlandet.

For mer informasjon om kommende arrangementer, se aktivitetskalenderen på EURES-portalen eller snakk med din nærmeste EURES-konsulent http://ec.europa.eu/eures.

« Tilbake