Nytt på portalen

Fra Norge til Irland via SMS

Arbeidsledigheten blant unge som nylig har fullført videregående skole eller en universitetsutdannelse har økt i hele Europa, og Norge er heller ikke immun mot denne trenden. Unge i alderen 18–25 har større sannsynlighet for å havne utenfor arbeidslivet, og den norske EURES-konsulenten Melanie Hill har erfart at for å endre situasjonen deres til det bedre, er det ofte nyttig å møtes på en felles plattform.

Mot slutten av mai 2010 henvendte Dublin-baserte Stream Global Services seg til Melanie fordi de ønsket å annonsere en jobbmulighet for tolv norsktalende personer ved selskapets callsenter på EURES-portalen. Stillingsannonsen vakte imidlertid liten interesse. - Dataspill henvender seg til et yngre publikum som selv uten formell utdanning ofte har fremragende kunnskaper om emnet, men som samtidig kanskje har høyere terskel for å oppsøke det lokale arbeidskontoret, sier hun.

Melanie mener at fordelene ved å ha et arbeidsopphold i utlandet på CVen ikke bør undervurderes. - Det å ha arbeidet eller studert i utlandet gir positive assosiasjoner. Personen blir sett på som uavhengig, tøff og ikke redd for å ta sjanser, sier hun. Med dette i tankene fant hun ut at hun ville prøve å kontakte jobbsøkere gjennom alternative kommunikasjonskanaler.

Siden 70 % av de unge i Norge ikke har fasttelefon, syntes mobiltelefon å være mest hensiktsmessig. Teksten i SMSen var kort og konsis og fokuserte på å formidle det viktigste budskapet: "Hei! Siden du er registrert som arbeidssøker hos NAV, vil jeg opplyse om at det nå er en ledig stilling innen kundestøtte for dataspill i Dublin som kanskje kan være av interesse. Hvis du vil vite mer, ta kontakt med Melanie Hill, EURES-konsulent hos NAV." Svarene lot ikke vente på seg. Det første kom etter to minutter, og etter 24 timer hadde nesten alle som ble kontaktet i SMS-kampanjen, svart. De interesserte kandidatene fikk nærmere informasjon per e-post og ble oppfordret til å sende inn en CV.

Tjue år gamle Thomas Johnsen er en av dem som fikk jobb i Dublin. Han satte stor pris på den proaktive tilnærmingen med varsling via SMS. - Det gjorde meg mer interessert siden det ikke var så mye informasjon om jobben i meldingen – jeg fikk lyst til å ta kontakt for å finne ut mer, sa han.

Etter utvelgelsesprosessen fikk seks personer fra Melanies region, Nord-Trøndelag, tilbud om jobb i Irland og begynte med reiseforberedelsene nesten umiddelbart. Selv om de nyansatte allerede hadde uttrykt interesse for å reise utenlands, var EURES-kontoret og den nye arbeidsgiveren behjelpelig med å gi nødvendig informasjon de første dagene, blant annet om nærområdet og bomuligheter.

Taktikken viste seg å være en suksess og ble tatt godt imot av både arbeidsgiveren og de ansatte. Fiona Kelly hos Stream Global Services sier at de norske arbeidstakerne er vennlige og positive, og at de har fått gode tilbakemeldinger på jobben de gjør. De ansatte ser også på dette som en positiv opplevelse som gir dem nyttig arbeidserfaring og kan bidra til å åpne flere dører når de vender hjem. - Personlig har jeg erfart at jeg har et bedre nivå i engelsk enn jeg trodde, og jeg vil virkelig anbefale dette til alle som ønsker å jobbe i utlandet eller ta et friår fra skolen. Det ser bra ut på CVen og er en flott opplevelse, sier Thomas.

SMS-initiativet har vist seg å være vellykket for alle involverte parter og vil sannsynligvis bli brukt igjen av de norske EURES-konsulentene.

« Tilbake