Nytt på portalen

Nye regler om trygderettigheter ved flytting innen EU/EØS

Den 1. mai 2010 trådte de nye reglene for samordning av trygdesystemene i Europa i kraft. På 50 år er dette bare den andre større reformen av reglene som sikrer at mobile arbeidstakere ikke mister sine trygderettigheter når de flytter innen i Europa. De fire søylene som samordningen hviler på er de samme:

  • Du er alltid trygdet i henhold til lovgivningen i én medlemsstat: Hvis du er yrkesaktiv, er det i den staten der du arbeider, og hvis du ikke er yrkesaktiv, i den staten der du bor.
  • Prinsippet om likebehandling sikrer at du har de samme rettighetene og pliktene som borgerne av vedkommende stat.
  • Ved behov kan trygderettigheter opparbeidet i andre EU-stater tas i betraktning ved beregningen av trygdeytelser.
  • Kontantytelser kan "eksporteres" dersom du bor i et annet land enn det landet du er trygdet i.

Så hvilke endringer medfører de nye reglene? Moderniseringen av reglene fokuserer hovedsakelig på å gi bedre vern av borgernes rettigheter. For eksempel kreves det nå at nasjonale forvaltningsorganer skal levere brukervennlige tjenester og at de aktivt formidler den informasjonen som er nødvendig for at borgerne skal kunne utøve sine rettigheter. De tidligere E-skjemaene blir nå erstattet med et begrenset antall papirdokumenter som dekker situasjoner der mobile mennesker har behov for å bære dokumentasjon på sine rettigheter, f.eks. hvis de skal "eksportere" arbeidsledighetstrygd mens de leter etter jobb. Disse brukervennlige "mobile" dokumentene er standardiserte og gjensidig godkjent i alle EU/EØS-land.

Gå inn på vårt oppdaterte nettsted http://ec.europa.eu/social-security-coordination for å finne ut mer om dine trygderettigheter når du flytter innen Europa.

« Tilbake