Nytt på portalen


EURES Malta: ut til arbeidsgiverne

Folkene i EURES Malta har utviklet et nytt hjelpeverktøy for arbeidsgivere, særlig i hotellbransjen, som er den største sektoren på Malta. Av Maltas 144 094 heltidsansatte (pr. oktober 2009) var drøye 40 000 direkte eller indirekte sysselsatt i denne sektoren. Men Malta er et så populært reisemål at det i høysesongen likevel ofte kan være vanskelig å finne nok folk.

Malta har mye å tilby europeiske jobbsøkere – et fantastisk arbeidsmiljø i hjertet av Middelhavet er selvfølgelig det største trekkplasteret. Malta har ca. 400 000 innbyggere, og av disse er over 4 000 europeiske, ikke-maltesiske borgere. Dette er grunnen til at arbeidsgiverne på øya nå vender sine øyne mot resten av Europa.

Alle stillinger utlyses selvfølgelig på EURES’ jobbmobilitetsportal, men ETC, Maltas offentlige arbeidsformidling, og EURES Malta har også organisert en daglig automatisk e-post-oppdatering slik at alle de nærmere 7 000 abonnentene i Europa holdes orientert om ledige stillinger. EURES Malta letter også noe av byrden fra arbeidsgiverne ved å ta imot CVer fra søkerne og foreta en innledende utvelgelse av dem. Mange jobbsøkere har fått jobb på 5-stjerners hoteller og populære barer.

George Schembi fra Malta Hotels and Restaurant Association (MHRA) forklarte hvordan nettverk som hans faktisk bidrar til å utvide EURES’ nedslagsfelt ved å videreformidle informasjon og muligheter til sine medlemmer og oppmuntre dem til å benytte deres tjenester. - EURES er faktisk ganske godt kjent her på øya! Jeg tror mange av medlemmene våre har hatt stor nytte av dette samarbeidet.

EURES-teamet har også gitt maltesiske selskaper muligheten til å delta på europeiske jobbdager i forskjellige deler av Europa ved å sende ut invitasjoner og informasjon til medlemmene av MHRA. I april ble det for eksempel bestemt at en representant for Santana Hotel, som ligger i St Paul’s Bay nordøst på Malta, skulle reise til Tsjekkia for å delta på den europeiske jobbdagen der, som et ledd i arbeidet for å komme i mer direkte kontakt med europeiske jobbsøkere.

EURES Malta skaper også muligheter for Maltas egne arbeidstakere ved å trekke europeiske arbeidsgivere til Malta for å delta på jobbdager der. Et arrangement den 14. og 15. mai har som siktemål å samle arbeidsgivere fra en lang rekke sektorer på Malta. Selskapene får tilbud om en gratis stand, reklame i lokale medier og gratis overnatting – foruten tilgang til høyt kvalifiserte maltesiske kandidater!

I tilegg til å organisere slike arrangementer og foreta en forhåndsutvelgelse av kandidater satser EURES på å hjelpe arbeidsgivere som trenger større antall arbeidstakere. Da det sveitsiske selskapet SR Technics, som driver med flyvedlikehold, etablerte seg på Malta og trengte 350 personer, ble hele operasjonen med å annonsere stillingene, foreta forhåndsutvelgelsen, gjennomføre intervjuer og velge ut kandidater, samordnet med ETC og EURES Malta. - Dette er den typen tjenester vi virkelig setter pris på å kunne tilby arbeidsgivere, og vi satser på å bygge ut disse tjenestene. Det synes å ha vært en veldig positiv erfaring for de selskapene som har jobbet med oss, forteller Raphael Scerri, som er EURES-ansvarlig på Malta.

Det kan altså være mye å hente på et samarbeid med EURES, og EURES-teamet på Malta er travelt opptatt med å nå ut til flest mulig arbeidsgivere.

For mer informasjon, gå til:
Eures.etc@gov.mt

« Tilbake