Nytt på portalen


Nordjobb arbeider for å øke mobiliteten blant ungdom i Norden

For unge i alderen 18 til 28 som har lyst til å arbeide i Norden, kan Nordjobb (http://www.nordjobb.net/) være svaret. Nordjobb er et utvekslingsprogram mellom de nordiske landene som drives av Foreningen Norden.

Programmet mottar søknader fra unge over hele Europa. Det kreves ingen tidligere erfaring – bare at søkerne har interesse for nordisk kultur, god kunnskap i dansk, norsk eller svensk og ønske om å lære så mye som mulig i løpet av oppholdet. Programmet gir tilgang til mange forskjellige typer jobber, fra sesongarbeid i landbruket til arbeid på varehus, på aldershjem eller i barnehage.

Nordjobb vil oftest oversende søkernes profiler til rekruttereren. Innimellom kan arbeidsgiverne imidlertid søke etter profiler som ikke finnes i søkermassen, og det er her samarbeidet med EURES kan være nyttig. For eksempel samarbeidet Nordjobb og EURES Finland nylig om å finne lastebilsjåfører til Sverige, da Sverige har underskudd på lastebilsjåfører og Finland overskudd.

Samarbeidet mellom disse to nettverkene kommer spesielt til syne når vi ser på hvordan informasjonen og rekrutteringsarrangementene for arbeidsgivere blir organisert. Frederik Jakobsen i Nordjobb har hatt et spesielt tett samarbeid med EURES Finland i forbindelse med organiseringen av rekrutteringsdagene. Han forklarer at prosessen er enkel men effektiv – et rekrutteringsarrangement holdes typisk for et bestemt selskap som trenger arbeidstakere fra utlandet. Selskapet kan være innenfor en hvilken som helst bransje. Det vil på forhånd få tilsendt et utvalg av mulige kandidater, og en del av disse vil være jobbsøkere som har registrert seg på EURES-portalen. Rekruttereren kan så velge de kandidatene de ønsker å intervjue på arrangementet.

EURES sender ut invitasjonene, og reiseutgiftene for kandidatene dekkes av den offentlige arbeidsformidlingen i Finland. Den finske EURES-konsulenten Tomi Puranen forklarer at han vanligvis åpner arrangementet ved å ønske jobbsøkerne velkommen, før Nordjobb og representanter for arbeidsgiverne redegjør for de praktiske aspektene ved arbeidet i det enkelte selskap, som daglige arbeidsoppgaver, lønn, bolig og fritidsaktiviteter. Resten av dagen går med til jobbintervjuer, og EURES-konsulenten er til stede og kan svare på spørsmål og gi råd om hvordan det er å bo og arbeide i utlandet. Arrangementene er selvfølgelig åpne for alle.

Siden mars 2008 har det vært slike arrangementer i Turku, Finland, to til tre ganger i året. Så langt har det hver gang endt med ca. ti jobbtilbud til finske jobbsøkere. Tomi konstaterer at EURES og Nordjobb kan utveksle arbeidsgiverkontakter og derved hjelpe jobbsøkere som ønsker arbeid i et av de nordiske landene. Når det gjelder jobbsøkerne, vil konsulenter fra både EURES og Nordjobb når som helst i prosessen kunne gi råd og informasjon både hjemme og i vertslandet.

- Til sammen gjør Nordjobb og EURES en virkelig verdifull innsats for å øke mulighetene for unge over hele Europa, samtidig som forståelsen av og interessen for nordisk kultur blir fremmet, legger Frederik til.

« Tilbake