Nytt på portalen


Hvordan EURES kan hjelpe jobbsøkere til et liv med spill og moro!

På en språkmesse i oktober 2009 traff Sarah Rutherford-Bryant den britiske EURES-konsulenten Joe Bennett. Språkmessen var særlig beregnet på jobbsøkere med gode språkferdigheter, og med sitt høye tysknivå ønsket Sarah å finne ut mer om jobbmuligheter i Tyskland. Joe oppmuntrert henne umiddelbart til å søke på en stilling i et anerkjent internasjonalt selskap innen underholdningselektronikk i Tyskland som virket spesielt interessant. Jobben var veldig fristende, for selskapet søkte etter personer med gode engelskkunnskaper for korrekturlesing av videospill!

Denne muligheten kom opp takket være det gode samarbeidet mellom EURES og fitarbeiten Personaldienstleistungen, et privat tysk bemanningsselskap med base i Frankfurt. På en av De europeiske jobbdagene i 2009 traff Joe på Stefanie Vollhardt, som er personalkonsulent i selskapet og har spesialisert seg på internasjonal rekruttering. Både Joe og Stefanie skjønte fort at de her hadde potensial til et langvarig samarbeid, da det var en jevn strøm av jobber fra en av fitarbeitens kunder spesielt, det internasjonale underholdningsselskapet. Selskapet tilbød kandidater midlertidig arbeid med muligheten for en lengre kontrakt, og Joe forsto at dette ville være en fantastisk mulighet for nyutdannede som ønsket internasjonal erfaring.

Joe ba Stefanie legge den ledige stillingen ut hos Jobcentre Plus, den offentlige arbeidsformidlingen i Storbritannia, som er medlem av EURES-nettverket, og den ble også lagt ut på EURES-portalen. Da Joe deltok på språkmessen i oktober 2009, tok han all informasjonen om stillingen med seg dit.

- Jeg husker godt da jeg traff Sarah, for hun var så entusiastisk! Jeg oppfordret henne umiddelbart til å maile en søknad til Stefanie i fitarbeiten, forteller Joe. Stefanie fortsetter på historien: - Jeg kan faktisk huske at den første søknaden vi fikk inn, var fra Sarah. Joe hadde allerede fortalt at hun var en meget sterk kandidat, og hun imponerte virkelig med sine språkkunnskaper. I tillegg til tysken hadde Sarah meget gode datakunnskaper og hadde brukt mange forskjellige tekst- og bildebehandlingsprogrammer i tillegg til musikkprogrammer. Og ikke minst elsket hun videospill.

- Jeg sendte Sarah en engelsk språktest pr. e-post, og hun skåret veldig høyt. Joe sendte over alle Sarahs vitnemål og papirer i original. Da gjensto det bare å presentere Sarah for kunden, forteller Stefanie. Sarah dro på intervju i november og ble ansatt på dagen. To uker senere var hun på plass på jobb i Frankfurt. - Vi hjalp henne med å finne et sted å bo og med å få orden på alle formaliteter i forbindelse med arbeids- og oppholdstillatelsen, sier Joe. Sarah er fortsatt i den samme jobben og er veldig fornøyd med tingenes tilstand.

- Vi er i kontakt med EURES-konsulenter i Italia, Frankrike, Storbritannia, Spania og Tyskland, og for oss er deres tjenester uvurderlige, sier Stefanie. - Vi har alltid tilbud om jobber à la den Sarah fikk, og vi venter spent på de europeiske jobbdagene som EURES UK har invitert oss på. Å jobbe med EURES har vært en meget positiv erfaring!

« Tilbake