Nytt på portalen


”85 % av alle våre ansatte er rekruttert gjennom EURES!”

CD Publicité Lux er et Luxembourg-basert byrå som har spesialisert seg på salgsarrangementer og markedsføring av nye produkter. Arbeidet kan bestå i alt fra enkle presentasjoner til å organisere testing av produkter og prøvesmaking blant publikum. For at produktet skal selge, er det derfor viktig at de ansatte er entusiastiske, energiske og utadvendte.

Da Dominique Amodeo og Carmen Torres grunnla CD Publicité Lux i 2002, var det vanskelig både å finne egnede kandidater og kandidater som var villige til å jobbe to dager i uken pluss enkelte helger og på salgsarrangementer, som jobben innebar. De henvendte seg derfor til EURES for å utvide søket også til utlandet, og der fant de mange som veldig gjerne ville jobbe for dem.

Samarbeidet med EURES begynte med at Dominique og Carmen troppet opp på det lokale franske arbeidskontoret Pôle Emploi. - Det var fordi vi hadde problemer med å finne egnede kandidater, at vi oppsøkte arbeidskontoret. Og der møtte vi EURES-konsulent Eric Barthélémy, som fortsatt er vår kontaktperson i EURES i dag, mimrer Dominique. - Vi forklarte situasjonen og skisserte profilen vi ønsket og hva vi kunne tilby de ansatte. Eric oppfattet umiddelbart hva vi ønsket og organiserte en svært nyttig informasjonsdag. Der fikk vi anledning til å presentere CD Publicité Lux for en gruppe interesserte. Eric kunne også svare på spørsmål om mobilitet over grensene, for dem som eventuelt måtte ønske å bli boende i et annet land samtidig som de jobbet for oss i Luxembourg. De kandidatene som fortsatt var interessert etter presentasjonen, ble bedt om å sende CVen sin til Dominique og Carmen, som dermed kunne starte rekrutteringsprosessen.

Av det store antallet CVer de fikk inn etter informasjonsdagen, skjønte Carmen og Dominique fort at det var mange i Frankrike som hadde lyst til å arbeide for dem i Luxembourg. - De varierte arbeidstidene gjør denne jobben spesielt godt egnet for folk som trenger å være fleksible, for eksempel på grunn av barn.

Dominique forklarer: - Det er faktisk ganske mange som synes det er en fordel å jobbe deltid – det kan være småbarnsforeldre, pensjonister eller til og med bønder. For dem var en jobb hos CD Publicité veldig interessant.

Dominique og Carmen var så fornøyde med dette første samarbeidsprosjektet med EURES at de bestemte seg for å fortsette samarbeidet, og i dag er det fortsatt Eric som organiserer rekrutteringsmøtene for dem, alt etter hva de trenger. Samarbeidet har vært til glede og nytte for begge parter. Dominique er helt klar på det: - Vi er kjempefornøyde med samarbeidet med EURES. Vi har satt spesielt stor pris på å ha samme konsulent helt fra starten av, en som har fulgt selskapets utvikling, som forstår hva vi trenger og vet hvordan han skal finne de rette kandidatene for vårt team.

« Tilbake