Nytt på portalen


Omsorgspersonell ønsket!

Primary Homecare er en familiebedrift som har levert pleie- og omsorgstjenester av høy kvalitet til både kommunale og private brukere i Suffolk, England, i over 5 år. De rundt 40 medarbeiderne yter personlig assistanse og hjemmehjelpstjenester til personer som trenger hjelp, men som ønsker å bo hjemme snarere enn å flytte på institusjon.

Selv om finanskrisen gjør at mange sektorer nå har sluttet å rekruttere, er det faktisk en del sektorer, deriblant omsorgssektoren, som mange steder mangler folk. Primary Homecare arbeider ute i distriktet og har hatt en del problemer med å finne medarbeidere med de rette kvalifikasjonene til sine ledige stillinger. Ifølge Chris Ward, som er rekrutterings- og opplæringskonsulent hos Primary Homecare, er det største problemet at “de ansatte må ha gyldig førerkort for å kunne komme seg hjem til brukerne, og de fleste som søker jobb hos oss, har ikke det.”

Primary Homecare henvendte seg til Jobcentre Plus for å lyse ut de ledige stillingene og arrangere åpne dager for lokale kandidater. Da det var vanskelig for selskapet å finne nok kandidater lokalt, tok de kontakt med EURES-konsulenten Haydee Folkard. Hun anbefalte dem å legge ut stillingsannonser på nettstedet Jobcentre Plus, og hvis de da ikke fikk nok søkere, ville hun sette dem i forbindelse med EURES-konsulenter i andre land for å se hva de kunne gjøre videre. Dette var akkurat det Primary Homecare trengte, og ved å annonsere på nettstedene til EURES, Jobcentre Plus og Gumtree i tillegg til i lokalpressen, tok de skrittet ut av Storbritannia.

Da Haydee fire uker senere sjekket hvor mange søknader som var kommet inn, var resultatet nedslående: knapt noen hadde meldt sin interesse. Men hun lot seg ikke avskrekke. Hun sendte opplysninger om de ledige stillingene til sine kolleger i EURES i andre medlemsstater og fikk kjemperespons. – Samarbeidet med EURES har vært veldig nyttig, og de har hjulpet oss, støttet oss og kommet med råd om hvordan vi skulle finne egnede kandidater på det europeiske arbeidsmarkedet. Vår EURES-konsulent, Haydee Folkard, holdt oss hele tiden orientert om potensialet og aktuelle kandidater fra mange land, f.eks. Slovenia og Ungarn, og ga oss mulighet til å delta på jobbmesser der, forklarer Chris Ward.

Via EURES-portalen møtte Primary Homecare en rekke arbeidssøkere fra Tsjekkia, Polen og Romania etter å ha annonsert de ledige stillingene der. De heldige kandidatene kommer fra blant annet Romania, Polen og Tsjekkia. De er nå fullt integrert i selskapet og utgjør en tredel av de ansatte. Chris Ward er svært fornøyd med innsatsen til medarbeiderne han har rekruttert via EURES. De kommer godt overens med de lokalt ansatte, er flinke med brukerne, de er med på den opplæringen vi organiserer og på møter i bedriften, og en del av dem har faktisk tatt videreutdanning for å kvalifisere seg til britisk fagbrev, NVQ, mens de har jobbet for selskapet.

Ward sier de er veldig fornøyde med EURES. De er både profesjonelle, punktlige og fleksible samtidig som de er svært engasjerte. I tillegg har det kulturelle mangfoldet som de rekrutterte medarbeiderne har brakt med seg fra sine hjemland, beriket bedriftskulturen og høynet arbeidsmoralen i organisasjonen. Dette, pluss at det ikke har vært noen språkbarrierer, viser at EURES’ rekrutterings- og utvelgelsesprosess har vært effektiv og oppfylt de høye standardene som et selskap som Primary Homecare krever.

Primary Homecare har siden vært jevnlig i kontakt med EURES og henvender seg dit når de trenger nye medarbeidere. Chris Ward sier det sånn: - Haydee Folkards ekspertise og kunnskap om det europeiske arbeidsmarkedet har vært til uvurderlig hjelp for oss og har styrket selskapets rekrutterings- og utvelgelsesprosess.

« Tilbake