Nytt på portalen


Cygnific og EURES – en perfekt multinasjonal match!

Cygnific sales and service centre, et datterselskap av KLM Royal Dutch Airlines med base i Amsterdam, har brukt EURES’ rekrutteringstjenester i mer enn to år nå. Driftsleder Pelle Lindberg har ansvar for anrop fra Norden og leder en stab på over 120. - Våren 2007 ønsket vi å rekruttere en del nye medarbeidere til salgs- og serviceavdelingen. Vi ønsket ikke bare å fylle stillingene – vi ønsket å finne de rette kandidatene til stillingene. De så spesielt etter svensker fra Helsingborg, for i tillegg til å være gode i engelsk, er de ofte flinke i dansk. En kollega foreslo at han skulle kontakte den svenske offentlige arbeidsmarkedsetaten, og der ble han raskt vist videre til EURES. - Det var helt utrolig! Den ene telefonsamtalen var innledningen til et meget fruktbart samarbeid!

I april 2007 dro Pelle og en kollega fra personalavdelingen i Cygnific til Helsingborg. Målet var å finne syv kandidater. EURES Helsingborg hadde allerede fått tilsendt jobbprofilen og lagt ut en annonse på jobbdatabasen sin (i tillegg til i lokale medier og på Cygnifics og den svenske arbeidsmarkedsetatens nettsteder) der søkere ble invitert til ”åpent hus” på EURES-kontoret i Helsingborg. - Min EURES-kontakt i Helsingborg, Peter Karancsi, gjorde en kjempejobb med annonseringen av turen vår. Da vi ankom, hadde 50 kandidater allerede meldt seg til intervju. Vi hadde bare 24 timer på oss til å få antallet ned til syv, så vi ble meget fort eksperter på ”speed recruiting”! De var veldig fornøyd med kandidatene, og innen en uke var jobbtilbudene sendt og ut og alle syv stillinger besatt.

De hadde lagt mye arbeid ned i å finne akkurat de rette kandidatene. For eksempel kan det å finne bolig være et problem i Nederland, så Cygnific inngikk samarbeid med et lokalt hotell slik at de nyansatte hadde betalt bolig de tre første månedene av kontrakten (med en kontantbonus som medarbeiderne ville få utbetalt om de fant bolig på egen hånd før de tre måneden var omme). Dermed kunne de nyansatte fokusere på den nye jobben og sitt nye liv i utlandet og ikke stresse med å finne seg et sted å bo allerede fra dag 1.

EURES-teamet i Helsingborg har et svært godt forhold til media i regionen, og nyheten om at et stort multinasjonalt selskap rekrutterte derfra, ble flittig omtalt i lokalpressen (inklusive et midtsideoppslag i en avis). Dette var fantastisk reklame for både EURES og Cygnific som takket være mediedekningen kunne innhente CVer og gjennomføre telefonintervjuer på forhånd før de tok sin neste tur til Sverige.

- Det å kunne foreta en forhåndsutvelgelse av kandidater, var et virkelig pluss. Det var færre som ventet på oss da vi kom, men kvaliteten på kandidatene var mye høyere. Vi prøver å organisere rekrutteringsreisene i forhold til EURES’ arrangementskalender, så i Malmö deltok vi for eksempel på Europeisk jobbdag på torsdag og gjennomførte en del spontane intervjuer, og på fredagen hadde vi leid et lokale der vi hadde formelle intervjuer med folk vi hadde møtt på jobbmessen dagen før. Dette fungerer helt utmerket for begge parter.

Pelle og kollegene hans har så langt tatt fem turer til Skandinavia, ikke bare til Helsingborg men også til Stockholm og Oslo. Mer enn 20 personer er rekruttert til Cygnific på denne måten, og over halvparten av dem er i jobben fortsatt, noe Pelle er svært fornøyd med: - Vi har virkelig fått bonus for pengene med disse turene – og det er absolutt ingen ulempe at EURES’ fremragende tjenester er gratis; det er noe særlig sjefen er glad for! Også andre avdelinger har nå begynt å tilby innkvartering på hotell de tre første månedene som standard i sine kontrakter når de rekrutterer medarbeidere fra hele Europa.

- Jeg har virkelig vært imponert over kvaliteten på EURES’ tjenester. De påser alltid at vi får nøyaktig det vi trenger, de er profesjonelle og ivaretar all logistikken, og alt vi trenger å gjøre, er å møte opp for å intervjue kandidatene. Jeg arbeider tett med EURES Sverige, der Christofer Gasslander nå er min kontaktperson, men jeg har fortsatt kontakt med Peter. Han var nylig på en jobbmesse i Spania og ringte meg for å høre om jeg rekrutterte spanjoler. Jeg viste ham videre til den aktuelle avdelingen, som ble veldig glad for å høre fra ham!

« Tilbake