Nytt på portalen


Hest søker stallarbeider

Hesteveddeløp har alltid hatt en stor plass i irsk kultur, og med oppsvinget i irsk økonomi de senere årene er denne bransjen blitt et viktig investeringsområde. Strålende nyheter for hesteveddeløpssektoren, bortsett fra at den raske veksten i bransjen skapte et helt nytt problem: Hvordan finne egnede kandidater til de mange ledige stillingene?

Opprinnelig fylte arbeidstakere fra Asia og Ukrania disse stillingene. “Irish Racehorse Trainers Association (IRTA), en irsk sammenslutning av hestetrenere, samarbeidet ofte med flere land i Asia”, sier Tom McEnroe, som er EURES-konsulent i Irland og har jobbet sammen med hesteveddeløpsbransjen i jakten på høyt kvalifiserte arbeidstakere. “Grunnen var at kvaliteten på opplæringen i disse landene var svært høy og tilgangen på arbeidstakere med bransjeerfaring var god.”

Fordelene ved å samarbeide med partnere nærmere hjemmemarkedet ble imidlertid stadig tydeligere. I tillegg til at opplæring av tilsvarende kvalitet fantes (og kunne utvides) i EU, gjorde det faktum at det er enkelt å flytte mellom EU-landene det mulig for bransjefolk å føre tilsyn med den svært spesialiserte opplæringen som kreves samt at profesjonelle trenere, arbeidstakere og ressurser lett kunne transporteres. Den irske hesteveddeløpsbransjen bestemte seg derfor for å finne nye samarbeidspartnere som kunne benytte seg av de opplæringsfasilitetene som allerede fantes i EU. Bransjen ble henvist til Irish National Training and Employment Authority (FÁS), irsk nasjonal myndighet for arbeid og utdanning, og endelig til EURES, hvor Tom McEnroe kom inn i bildet. Han hjalp til med å finne fram til fem medlemsstater med veletablerte hesteveddeløpsbransjer: Polen, Slovakia, Ungarn, Østerrike og Den tsjekkiske republikk.

Et forsøksprosjekt i Polen viste seg å være vellykket og skaffet til veie noen av de fagfolkene (som f.eks. stallarbeidere) som det var behov for, men det viste seg fortsatt vanskelig å finne ryttere og jockeyer, som er helt avgjørende for bransjen. Prosjektet rettet derfor søkelyset mot Den tsjekkiske republikk i mai 2007, etterfulgt av Slovakia i september samme år.

Rekrutterere fra Irish Racehorse Trainers Association (IRTA), den irske sammenslutningen av oppdrettere av fullblodshester Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA) og den irske EURES-konsulenten oppdaget til sin glede at det både i Den tsjekkiske republikk og i Slovakia fantes en veletablert struktur for utdanning og opplæring av arbeidskraft som var velegnet for den irske hesteveddeløpsbransjen. Flere høyskoler og opplæringsinstitusjoner i disse landene viste også stor interesse for et framtidig samarbeid med EURES. Dette har ført til at antallet læreplasser i disse institusjonene skal økes dersom den irske hesteveddeløpsbransjen kan garantere utplasseringsplasser. I tillegg planlegger høyskoler i Bratislava og Praha å tilby engelskkurs og organisere praksisopphold i Irland for sisteårsstudenter, som en viktig “gulrot” i programmene. Videre vil Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) og Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA) skaffe disse skolene irske hester slik at de blivende stallarbeiderne kan begynne å trene og bli vant med dem før de drar til Irland.

Det irske hesteveddeløpsbransjens rekrutteringsprosjekt kommer snart til Ungarn, Østerrike og tilbake til de sørlige delene av Polen. Det er imidlertid ingen tvil om at prosjektet i stor grad er avhengig av skoler, høyskoler og foreninger i enda flere land for å lykkes i framtiden.

« Tilbake