Nytt på portalen


Luxembourg åpner dørene for de nye medlemsstatene

Da Pascal Gerard, som leder et entreprenørselskap i Luxembourg, ansatte den polske arbeideren Malec Slavomir, kunne han ikke si noe om hvor lang tid formalitetene i forbindelse med ansettelsen ville ta.

Malec kom til Luxembourg for å finne arbeid, stakk innom byggeplassen der Pascals team arbeidet og spurte om de hadde noen ledige jobber. Han bestod en praktisk test, og Pascal besluttet umiddelbart å ansette ham. Bare en måned tidligere ville det tatt Malec månedsvis å søke om visum, og Pascal ville måttet vente like lenge, om ikke lenger, før han kunne fått den nødvendige arbeidstillatelsen for Malec. Arbeidslovgivningen i Luxembourg var imidlertid nettopp blitt endret, og det var nesten utrolig at den nye restriksjonsfrie politikken innebar at prosessen ble forkortet fra ubestemt tid til maksimalt to dager.

Med virkning fra 1. november opphevet Luxembourg alle gjenværende arbeidsmarkedsrestriksjoner for jobbsøkere fra landene som tiltrådte EU i 2004. Prosessen for å ansette migrerende arbeidskraft er derfor nå nøyaktig den samme som ved ansettelse av lokale arbeidstakere. De fleste av de 15 “gamle” medlemsstatene i EU innførte innledningsvis såkalte ”overgangsordninger”, som innebærer at adgangen til arbeidsmarkedet i EU-15 for borgere fra de nye medlemsstatene i Sentral- og Øst-Europa er begrenset til maksimalt syv år. Reglene åpner imidlertid for en trinnvis nedbygging av restriksjonene. I henhold til “2+3+2-årsprinsippet” skulle de gamle medlemsstatene ha en første gjennomgang av restriksjonene to år etter EU-utvidelsen i 2004, dvs. i 2006, og en ny gjennomgang tre år etter dette, altså i 2009. Fristen for å oppheve de siste restriksjonene er ytterligere to år deretter, i 2011.

Luxembourg hadde i utgangspunktet begrenset adgangen til sitt arbeidsmarked, men sterk økonomisk vekst og mangel på kvalifisert arbeidskraft gjorde at arbeidstillatelser ble innvilget i en rekke sektorer, herunder finans, IT, bygg og anlegg og landbruk. Luxembourgs utenriksminister Nicolas Schmit understreket at regjeringens beslutning om å oppheve alle restriksjoner har som mål å sikre at “retten til fri bevegelighet for EU-borgerne innenfor Schengen-området også ledsages av fri bevegelighet for arbeidstakerne”. Alle EUs medlemsstater etter utvidelsen i 2004 skal gjennomføre Schengen-avtalen, som gjør det mulig å avskaffe all grensekontroll mellom de deltakende landene fra januar 2008.

Medlemsstatene i EU-15 er fortsatt splittet i synet på hvorvidt det er ønskelig å lette adgangen til deres arbeidsmarkeder. Stadig flere land, bl.a. Belgia, Spania, Frankrike, Italia og Portugal, har åpnet visse næringslivssektorer eller opphevet restriksjonene tidligere enn opprinnelig planlagt. Disse beslutningene er tatt for å fremme økonomisk vekst eller løse akutte problemer på et stramt arbeidsmarked. Tyskland har også nylig besluttet å lempe på restriksjonene for et begrenset antall sektorer og yrker.

Luxembourgs økonomi er preget av lav arbeidsledighet, rask vekst, betydelig mobilitet over landegrensene og langsiktige innvandringstiltak. EURES-konsulent Mario della Schiava forklarer at “et stort antall utenlandske arbeidstakere kommer til Luxembourg tiltrukket av de høye lønningene, relativt lav skatt og en interessant kulturopplevelse.” Av de 12 000 nye arbeidsplassene som er skapt i løpet av det siste året, er 72,5 % besatt av arbeidstakere som daglig pendler over grensen til Luxembourg.

Pascal Gerard hjalp Malec med å finne et sted å bo samme dag som han undertegnet kontrakten. Dagen etter ble Malec registrert hos lokale myndigheter. Takket være sine kvalifikasjoner og basiskunnskaper i tysk ble Malec raskt integrert i teamet. Han går nå på tyskkurs og vurderer seriøst å flytte familien til Luxembourg. Denne historien viser at utenlandske arbeidstakere fra Sentral- og Øst-Europa stort sett ønskes velkommen og er nødvendige for å fylle tomrommet som skapes av en aldrende arbeidsstyrke, nasjonal befolkningsnedgang og økonomisk vekst.

« Tilbake