Nytt på portalen


Europeisk ”pensjonsmobilitet”

Det er et kjent faktum at EURES har hovedfokuset på behovene til aktive arbeidstakere. Det finnes imidlertid også tilfeller der EURES kan gi hjelp og rådgivning til pensjonerte borgere.

Antonio Salazar ble født for 63 år siden i Almeria sør i Spania, som den gang var en av Europas fattigste regioner. Den økonomiske situasjonen i dette jordbruksområdet var spesielt dårlig i 1950-årene, og mange av innbyggerne måtte søke arbeid i andre deler av Spania eller til og med i utlandet. Antonio hadde arbeidet på familiegården siden han var barn, men bestemte seg for å gå sin egen vei da han var 16 år.

Den eventyrlystne unge mannen dro nordover til den spansk-franske grensebyen Portbou, som den gang var et viktig knutepunkt sammen med den franske grensebyen Cerbère. Den gangen hadde jernbanen i Spania og Frankrike forskjellige sporvidder, noe som gjorde at gods og passasjerer måtte flyttes mellom vogner og land. Antonio begynte etter hvert å jobbe som godstransportør, og han valgte å jobbe på den franske siden fordi lønnen den gangen var tre til fire ganger høyere der enn i Spania. Han arbeidet de neste 17 årene i Frankrike til lønnen i Spania kom opp på samme nivå og han kunne flytte til Portbou, hvor han den dag i dag fortsatt jobber i det samme yrket.

I fjor deltok Antonio på et “road-show" for grensearbeidere, organisert av EURES’ grenseoverskridende partnerskap Pyremed/Pirimed. Disse jevnlige informasjonsarrangementene organiseres i samarbeid med lokale ordførere for å informere mobile arbeidstakere om deres rettigheter. Da EURES-konsulenten Ricard Bellera Kirchhoff hørte om Antonios yrkesbakgrunn, forstod han umiddelbart at han kunne hjelpe. Mens spanske menn kan pensjonere seg ved fylte 65 år, er aldersgrensen i Frankrike bare 60. Det vil si at Antonio hadde hatt rett på fransk alderspensjon de siste to årene – noe han ikke var klar over.

Han var skeptisk i begynnelsen, for han kunne ikke tro at det var mulig å motta lønn i Spania samtidig som han mottok pensjon fra Frankrike. Men etter oppmuntring og juridiske råd fra EURES-rådgiver Ricard bestemte Antonio seg til slutt for å gjøre noe med saken. Fem måneder senere mottok han den første utbetalingen. I tillegg fikk han til sin store overraskelse vite at han vil motta en tilleggspensjon når han fyller 65. Da kommer han til å ha tre pensjonsytelser – to fra Frankrike og én fra Spania. Antonio ville nok ha funnet ut om rettighetene sine når han en gang søkte om spansk pensjon, men da ville han ha gått glipp av tre år med utbetalinger fra Frankrike.

Antonio og Ricard feiret den første utbetalingen med en stor fiskemiddag på en strandrestaurant – en velfortjent belønning etter noen svært vellykkede EURES-råd.


Footnote

Den spansk-franske Euroregion Pyrénées Méditerranée, anerkjent av Europarådet, ble opprettet i 1991 av fem naboregioner for å fremme grenseoverskridende samarbeid. Et par år senere bestemte tre av regionene seg for å etablere det grenseoverskridende EURES-partnerskapet Pyremed/Pirimed i samme område. Partnerskapet støtter personer som er interessert i arbeids- eller opplæringsmuligheter på tvers av grensen, samtidig som de bistår arbeidsgivere som ønsker å rekruttere fra andre partnerregioner.

« Tilbake