Nytt på portalen


“Undskyld, jeg taler ikke dansk” er ikke lenger et hinder

Den lave arbeidsledigheten på 3,3 % i Danmark (Danmark har sammen med Nederland den laveste arbeidsledigheten i EU) har skapt en akutt mangel på arbeidskraft innen nøkkelsektorer. Blant de mest berørte yrkesgruppene er sjåfører og anleggsmaskinførere. Følgelig tenkte Arriva Skandinavien S/A at det kunne være en god løsning å lete utenlands etter lavt utdannet arbeidskraft. Arriva har over 5 000 ansatte og er et av Skandinavias største selskaper på sitt felt. Selskapet transporterer hvert år over en milliard passasjerer i Danmark, Storbritannia, Spania, Nederland, Tyskland, Portugal, Sverige og Italia. På ettersommeren i 2007 var Arriva på jakt etter mer enn 400 bussjåfører, og selskapet regnet med at de ville trenge inntil 1 600 i løpet av de neste to årene.
 
Selskapet bestemte seg derfor for å kontakte EURES Danmark i september, tilfeldigvis én uke før arbeidsformidlingen startet sin Info Bus Tour gjennom Polen og Tyskland. I motsetning til Danmark har Tyskland og Polen høy arbeidsledighet, hhv. 6,3 % og 9,1 %. Målet med denne turen med informasjonsbussen – som var en del av De europeiske jobbdagene 2007 – var å besøke fem byer i hvert land og sette danske yrkesveiledere og arbeidsgivere i direkte kontakt med lokale jobbsøkere. “Passasjerene” fortalte om arbeidsmulighetene i Danmark og sørget for at potensielle arbeidstakere fikk den hjelpen de trengte. Arriva bestemte seg for å bli med og sendte en egen representant med på turen.
 
Til tross for den generelt store mangelen på arbeidskraft i Danmark måtte Arriva også ta i betraktning språkbarrierene for utenlandske ansatte. Derfor tilbød Arriva en fire måneders tilpasningsperiode der de nyansatte skulle delta på intensivkurs i dansk samtidig som de begynte å arbeide som sjåfører – med et skilt med teksten ”Undskyld, jeg taler ikke dansk”. Transportselskapet visste at det var viktigere for danske busspassasjerer at bussen faktisk kjører, enn å kunne føre en samtale med sjåføren. 
 
Arrivas initiativ var vellykket. Over 500 søknader kom inn under og rett etter turen med informasjonsbussen, og om lag 40 personer er allerede valgt ut til intervju. Høyere lønn (polakker kan tjene inntil syv ganger mer enn i hjemlandet) er bare ett av de attraktive godene de antatte søkerne vil få. Videre vil Arriva hjelpe dem med et sted å bo slik at de fortere finner seg til rette.
 
Med støtte fra EURES har dette selskapet altså funnet en løsning på problemet med manglende arbeidskraft innenfor sin sektor. Både Peter Correll fra Arriva og den danske EURES-konsulenten, Jorgen Uldall-Ekmann, vurderte turen med informasjonsbussen som meget vellykket. Et stort antall arbeidssøkere og arbeidsgivere deltok i dette initiativet, og mediadekningen i de tre landene var omfattende. Takket være EURES åpnet det seg en mulighet for nok et selskap til å få dekket sine behov, noe som kommer både det danske, polske og tyske arbeidsmarkedet til gode.
 
* Eurostat Euro-Indicator 132/2007

« Tilbake