Nytt på portalen


Oljebransjen i nord ansetter ingeniører fra sør

Den globale oljebransjen er i sterk vekst, og norske selskapers sentrale rolle har ført til stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Norge har behov for 10 000 høyt kvalifiserte ingeniører i løpet av de neste fem årene, men det norske utdanningssystemet alene kan ikke produsere et så stort antall spesialister. Derfor har norske arbeidsgivere de siste årene rekruttert høyt utdannet arbeidskraft fra nabolandene. Da det begynte å bli vanskeligere å benytte seg av denne tradisjonelle kilden til faglært arbeidskraft, bestemte EURES Norge seg for å lete etter arbeidstakere i andre europeiske regioner. Dette var begynnelsen på et vellykket samarbeid med blant annet deres portugisiske kollegaer.
 
EURES Portugal benytter seg av en rekke ulike informasjonsverktøy for å promotere jobbmuligheter i Norge (internett, SMS, annonser i nasjonale aviser osv.) Rekruttering på universitetene har fått særlig oppmerksomhet. Flere informasjonsmøter har blitt organisert i samarbeid med EURES Norge, den portugisiske ingeniørforeningen og ingeniørhøyskoler i Lisboa og Porto. I tillegg arrangerte EURES Norge nylig besøk fra norske arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner i Portugal. Dette førte til at 17 portugisiske ingeniører ble rekruttert til ulike selskaper i Sør-Norge.
 
En av de portugisiske spesialistene som nylig ble ansatt, var 23 år gamle Luis Moutinho, som har bodd og arbeidet i Norge siden midten av april 2007.
 
I 2001 bestemte Luis seg for å dra på Raildude gjennom Europa for å markere starten på studietiden. “Det var en utrolig fascinerende opplevelse,” sier Luis, som fortsatte sitt europeiske eventyr som Erasmus-student i Tyskland, hvor han studerte til ingeniør. “Jeg oppdaget at å bo utenfor hjemlandet mitt, møte folk fra hele verden og bli kjent med andre kulturer og tenkemåter, var en utrolig berikende opplevelse.”
 
Etter eksamen fikk Luis seg umiddelbart jobb i Portugal, men drømte om å dra til utlandet igjen. Da han så et jobbtilbud for ingeniører fra EURES på sitt tidligere universitet, kontaktet han straks den portugisiske EURES-konsulenten Luisa Martins. “Jeg fortalte at jeg ønsket å arbeide som ingeniør på et felt som ga meg kombinasjonen av et internasjonalt kollegium og et innovativt arbeidsmiljø,” sier unge Luis. “Jeg må si at EURES gjorde en utrolig bra jobb med rekrutteringen. Prosessen var velorganisert, enkel og rask, og jeg vil gjerne takke alle som gjorde det mulig.”
 
Etter noen måneder og to intervjuer fikk Luis tilbud om en stilling i Stavanger som strukturingeniør i National Oilwell Norge, et selskap som driver konstruksjon, produksjon og salg av utstyr og komponenter til bruk innen boring og produksjon av olje og gass. “En av grunnene til at jeg flyttet til Norge, var den unike sjansen til å jobbe i et internasjonalt ledende firma innen ingeniørfaget. I tillegg liker jeg å arbeide med folk fra Norge, Danmark, Sverige, Russland, Romania og Ungarn. Denne blandingen av nasjonaliteter skaper en unik opplevelse og et veldig spesielt miljø. Vi har mange ganger forskjellige tilnærminger og ulikt syn på ting, og det fører alltid til bedre løsninger.”
 
Luis vet ikke hva framtiden bringer, men så langt trives han med å bo i Norge og bli bedre kjent med lokalbefolkningen og deres kultur. “Jeg regner med å bli her et par år til,” sier han.
 
EURES mottar svært positive tilbakemeldinger fra både norske arbeidsgivere og portugisiske ingeniører. Og snart vil flere dyktige portugisiske arbeidstakere gjøre som sine kollegaer i Norge og skaffe seg ny livserfaring.

« Tilbake