Nytt på portalen


Fra vest til øst

Etter EU-utvidelsen i 2004 vendte mange skandinaviske selskaper sine øyne mot Polen og de baltiske statene og opprettet kontorer i Vilnius, Riga, Tallinn og Warszawa. Siden da har den økte utvekslingen mellom disse landene bidratt til mer arbeidstakermobilitet i hele Norden. Med sitt store nettverk av lokale og regionale konsulenter har EURES vist seg å være en viktig faktor i denne positive utviklingen.

Selv om mange ville forventet at strømmen av arbeidstakere ville gå fra de nye medlemsstatene mot Skandinavia, har mobiliteten av skandinaviske jobbsøkere mot Baltikum også økt. En godt eksempel er Stockholm-selskapet Anthill. Selskapet tilbyr et bredt spekter av kundetjenester, som brukerstøtte, informasjonsutsending, salg og markedsføring, spørreundersøkelser, forskning, meldingsformidling og kommunikasjon i tillegg til mer ”tradisjonelle” tjenester som callsentre og telefonsalg.

Anthill har avdelinger i Finland, Polen, Estland og Litauen og rekrutterer skandinaviske arbeidstakere til stillinger i alle sine østeuropeiske avdelinger. Selskapet har over 1000 ansatte på 14 forskjellige steder. Siden tjenestene de tilbyr vanligvis foregår på et av de skandinaviske språkene, er selskapet stadig på jakt etter nye medarbeidere fra Sverige, Danmark, Finland og Norge til stillinger i de baltiske landene.

“Vi ansetter mange gjennom EURES-nettverket,” sier Carina Saarestic, som er rekrutteringsansvarlig for Baltikum. “Vi er på jakt etter skandinaver som er interessert i å flytte til og arbeide ved et av våre kontorer i Estland eller Litauen. På våre kontorer i Vilnius og Tallinn ansetter vi også folk lokalt som snakker skandinaviske språk.”

Det kreves selvsagt visse språkferdigheter, men selskapet er alltid på jakt etter åpne og entusiastiske medarbeidere som er interessert i å lære og utvikle seg. Hovedvekten av de ansatte er i 20- og 30-årene.

De fleste skandinaver som kommer til Tallinn for å arbeide, glir lett inn i sitt nye miljø. “Ettersom livet i Baltikum og Skandinavia er relativ likt, har de ingen problemer med å få seg venner og finne seg til rette i vertslandet. Tilbakemeldingene vi får er stort sett alltid positive,” sier Carina.

EURES har lenge vært en pålitelig samarbeidspartner for selskapet. Nye ansatte arbeider vanligvis et halvår før de får seg en annen jobb eller drar tilbake til hjemlandet. Rekrutteringsavdelingen i Anthill er derfor ofte i kontakt med EURES-rådgiverne. “Vi foretrekker å samarbeide med EURES-nettverket, for de ansatte der er eksperter på kontraktsforhandlinger og administrative spørsmål. EURES’ tjenester er effektive og ikke minst gratis,” sier den baltiske rekrutteringsansvarlige om sitt samarbeid med EURES. “De gir gode råd og hjelper hvert enkelt selskap ut fra deres behov.”

« Tilbake