Nytt på portalen


Fremme kvinners mobilitet

AFAEMME Women Mobility Portal

Women Mobility Portal (www.womenmobility.org ) ble lansert på mobilitets- og likestillingsmessen i Palma de Mallorca 28.-30. september 2006. Portalen ble delfinansiert av Europakommisjonen i forbindelse med det europeiske året for arbeidstakermobilitet (2006) og i samordning med EURES-portalen.  Det er et av de sentrale initiativene fra AFAEMME, Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen (www.afaemme.org ).

Elizabeth Villagomez, som er ekspert på kjønnsspørsmål og en av de skapende kreftene bak portalen, uttalte at hun innså at det var forsket lite på kvinners mobilitet, og at det lille som var tilgjengelig av informasjon (f.eks. på http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm , som er nettstedet til Europakommisjonens felles informasjonssystem for trygdeordninger, MISSOC (Mutual Information System on Social Protection), ofte var vanskelig å finne fram i. I realiteten fungerer www.womenmobility.org som en søkemotor for MISSOC som trekker ut relevant informasjon fra den enorme databasen av komprimert, kompleks informasjon om mobilitet. Den tilbyr også en rekke andre tjenester, eksempelvis ”kvinneorientert” informasjon om rettigheter, f.eks. i forbindelse med arbeidsledighet, svangerskap, familie, pleie- og omsorgstilbud osv., ved flytting fra en medlemsstat til en annen. Dette diagnoseverktøyet omfatter pr. i dag åtte land, rundt Middelhavet og i Baltikum. Med tiden skal det også omfatte de øvrige landene i EU.

“Portalen fokuserer på informasjon som arbeidstakerne faktisk trenger. Her vil de finne den uten å måtte pløye seg gjennom hundrevis av nettsider,” sa Elizabeth Villagomez. “Her kan arbeidstakere – særlig kvinnelige arbeidstakere – sammenligne hvilke ytelser som er tilgjengelige i et gitt geografisk område og dermed ha større sjanse til å få en bedre balanse mellom arbeid og fritid”.

Brukerne gis også muligheten til å “forbedre” portalen ved å besvare et elektronisk spørreskjema. Portalen vil da kunne avdekke om et selskap som sådan eller som potensiell arbeidsgiver er ”innstilt på å sikre balanse mellom yrkesaktivitet og familieliv” eller ikke, og du får indikatorer for jobbtilfredshet.

Portalen er et ledd i en informasjonskampanje om kvinners mobilitet, som er en bredere strategi for å øke bevisstheten om hvilke forretningsmuligheter det indre marked tilbyr, og forberede kvinner og organisasjoner for kvinnelige gründere på å bli en integrerende del av dette markedet.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

Elizabeth Villagomez Morales

Almenara – Estudios Economicos y Sociales
Cardenal Tenorio 3
E-28801 Alcala de Henares
Madrid

evillagomez@almenaraestudios.com

« Tilbake