Fokus på...

Join our upcoming thematic chats! (April 23, April 25, May 2)
On the "Chat with EURES Advisers" page, several countries from the EURES Network are already available for regular chat sessions about their national labour market, living and working conditions and specific opportunities. Now, some of these countries are introducing new thematic chats...
Sist redigert:
Velkommen til den nye EURES-portalen!
Kan det finnes noe bedre møtested for europeiske jobbsøkere og arbeidsgivere enn den nye EURES-portalen? Portalen har fått et helt nytt utseende, brukeropplevelsen er en helt annen, og den inneholder et nytt verktøy for å opprette og søke etter CV-er, så nå er EURES-portalen blitt mer attraktiv og brukervennlig enn noen sinne. Om ikke lenge vil jobbsøkemotoren bli oppgradert og portalen vil dessuten få en kompetansepass-applikasjon.
Sist redigert:
Croatia on the EURES Portal
The EURES portal has been updated with information about Living & Working in Croatia. The Croatian language version of the EURES portal will soon follow!
Sist redigert:
The Swiss Federal Council invokes safeguard clause for EU-17 and EU-8 states
The Swiss Federal Council decided to invoke the safeguard clause contained in the Agreement on the Free Movement of Persons. After 1 May 2013, the quota for B-permits (5-year residence permits) will be kept in place for nationals of the Eastern European EU-8 states and as of 1 June 2013, quotas will be applied to B-permits for workers from EU-17 states as well. Quotas will apply for one year.
Sist redigert:
"Må jeg kunne norsk?"
I de senere årene er det stadig flere som ønsker seg jobb i Rogaland. Et av de hyppigste spørsmålene som NAV EURES Rogaland får, er "Må jeg kunne norsk for å jobbe i Norge?"
Sist redigert: 04/2014
Nederlandske jobbsøkere på seminar for å forberede seg på det tyske arbeidsmarkedet
Det er mange kulturforskjeller som kan gjøre det vanskelig for jobbsøkere å finne arbeid i et annet land. EURES Nederland har i over ett år tilbudt seminarer for å forklare jobbsøkere kulturforskjellene mellom Tyskland og Nederland.
Sist redigert: 04/2014
Klar til å ta spranget til Estland
Den nye EURES-brosjyren “Ready to make the move?” inneholder nyttige opplysninger og råd om hvordan man går fram når man skal flytte til et annet land og arbeide der. I dag setter vi fokus på Estland.
Sist redigert: 03/2014
Fra eiendom til konditori
Der andre bare så sitrontrær, så Valerie sitronterter. Da 40-årige Valerie fikk sjansen, bestemte hun seg for å prøve noe helt nytt – en ny karriere og et nytt land – for å forfølge en drøm hun hadde hatt så lenge hun kunne huske: finere fransk bakverk.
Sist redigert: 03/2014
Europas nest største fornøyelsespark rekrutterer ved hjelp av EURES
Europa-Park, Europas nest største fornøyelsespark, rekrutterer ansatte fra hele Europa takket være et sterkt samarbeid med EURES Tyskland, samt nettverket av EURES-rådgivere over hele Europa. Samarbeidet er nå inne i sitt tredje år.
Sist redigert: 03/2014
Kommissær Andor forsvarer retten til fri bevegelighet
Mobile arbeidstakere i EU har bidratt til økonomisk oppsving i vertslandene, til å øke skatteinntektene, dekke opp for mangelen på kvalifisert arbeidskraft og avhjelpe flaskehalser i arbeidsmarkedet, framholdt EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, László Andor, på et foredrag han holdt på University of Bristol den 10. februar.
Sist redigert: 03/2014
Bulgarere og rumenere kan nå ta seg arbeid hvor som helst i EU
I januar 2014 var det slutt på restriksjonene for bulgarere og rumenere, så nå har de tilgang til arbeidsmarkedet i hele Den europeiske union.
Sist redigert: 03/2014
Din første EURES-jobb får fart på karrieren for polsk designer i Italia
Edyta Laszkiewicz fra Polen lever ut drømmen om å arbeide i Italia takket være den europeiske mobilitetsordningen "Din første EURES-jobb". Nå er hun ansatt som grafisk designer hos Co.M.Mediain Lecce.
Sist redigert: 02/2014

"Fokus på"-arkiv