Fokus på...

Sett deg i intervjuerens sted

Intervjusituasjonen kan være stressende for mange kandidater. For intervjueren, derimot, er det rutine og en del av jobben. For å "bestå" intervjuet må du tenke som arbeidsgiveren og være forberedt.
 
Det har blitt sagt at intervjueren bare bruker 30 sekunder for å bestemme seg om han eller hun vil ansette deg. Hvis det er sant, kunne intervjuene jo vært mye kortere enn de er. Men det er noe sant i det. Det intervjueren gjør, er å gjøre en første bedømmelse av din person og din evne til å fylle rollen. Førsteinntrykket er vanskelig å forandre på, så det er veldig viktig at førsteinntrykket som intervjueren får av deg, er positivt.
 
Intervjueren vil vurdere din yrkeserfaring, hvor lett det er å samarbeide med deg og hvor interessant du er, for å forsikre seg om at du er den beste kandidaten. De vil vurdere hvor lett det er å snakke med deg, om det vil være greit å jobbe med deg, og hvor flink du er til å skape relasjoner, siden du gjerne skal jobbe som del av et team.
 
De fem “P-ene”
 
På engelsk sier man at "Proper Planning Prevents Poor Performance", eller "god planlegging forhindrer et dårlig resultat". Den beste måten å forberede seg til et intervju er å sette seg i arbeidsgiverens sted. Se på hvilke faglige ferdigheter som kreves for jobben du søker på når du forbereder svarene dine, og sammenlign dem med dine egne erfaringer fra det virkelige liv. Gå gjennom hver ferdighet eller egenskap som kreves, og spør deg selv hvordan du kan vise at du oppfyller kravene, punkt for punkt, i et intervju. Øv deg på svarene sammen med venner eller familie. Husk at å snakke litt saktere kan bidra til å dempe nervene. Det får deg også til å framstå med mer selvtillit. Snakk tydelig og like høyt eller lavt som intervjueren. Øv deg på et par åpningsfraser og forbered deg på de uunngåelige spørsmålene: "hvilken bakgrunn har du?", "hvorfor er du interessert i denne jobben?" og "kan du beskrive dine sterke og svake sider?".
 
Intervjueren ønsker å vite at du er interessert i jobben. Prøv å ikke besvare spørsmålene som en robot – få fram personligheten din. Si nøyaktig hvorfor du mener du vil passe for jobben, og prøv å høres så entusiastisk ut som mulig når du svarer på spørsmålene.
 
Hvis du vet på forhånd hvem intervjueren er, prøv å finne ut litt om vedkommendes bakgrunn og rolle i selskapet. Da kan du få en bedre forståelse av hva slags spørsmål som kan komme.
 
Selv om det er viktig å gi en potensiell arbeidsgiver et godt førsteinntrykk, i tillegg til å gi et godt svar på hvert spørsmål, er det like viktig å få en god avslutning på intervjuet. Prøv å gi et inntrykk som vil sitte. Dette kan du gjøre ved å stille intervjueren et par spørsmål om stillingen og om selskapet. Alle arbeidsgivere ønsker å vite at du vil ha stillingen, at du er interessert i selskapet, og at du har gjort et grundig forarbeid.
 
Les mer:
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
Finn ut mer om hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere

Besøk EURES på Facebook
 
Følg EURES på  Twitter
 
Bli med i EURES-nettverket på LinkedIn
 
Følg EURES på Google+

 

Sist redigert: 01/2013


Ansvarsfraskrivelse
“Fokus på...” artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. De gjenspeiler ikke nødvendigvis Europakommisjonens holdning.