Fokus på...

Fokus på helsesektoren på finsk rekrutteringsmesse

Arbeidssøkende, studenter og andre som er interessert i helsefaglige yrker, var invitert på et eget rekrutteringsarrangement i Sør-Finland.
 
Den offentlige arbeidsformidlingen og EURES sto som arrangører, og rundt 300 jobbsøkere og over 20 arbeidsgivere troppet opp på messen i Lahti, Finland, ca. 10 mil nord for Helsinki. Helse og omsorg sto i fokus, og personalansvarlige fra det største sykehuset i regionen og fra en rekke mindre regionale helseinstitusjoner og kommunale helse- og omsorgsetater var til stede på denne rekrutteringsmessen.
 
EURES-rådgiverne holdt en presentasjon om EURES og tjenestene de tilbyr, for de ulike arbeidsgiverne som var representert på messen. For eksempel ble sykepleiere fra Spania presentert som eksempel på en mulighet for å fylle ledige stillinger, og hvilken hjelp EURES kunne bidra med dersom arbeidsgiveren skulle bestemme seg for å omsette tanken i handling.
 
Messen ble ikke bare besøkt av finner, for mange internasjonale studenter fra hele Europa hadde funnet veien dit fra University of Applied Sciences med ønske om å få vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i andre land i Europa.
 
Dessuten var representanter for Lahti University of Applied Sciences (LUAS) og Salpaus Further Education – et college-nettverk som tilbyr yrkesutdanning, personalutvikling og videregående utdanning i Lahti-regionen – til stede slik at arbeidssøkere kunne snakke direkte med dem om hvilke muligheter som finnes i helse- og omsorgssektoren.
 
Siden arbeidsformidlingen etablerte rekrutteringssenteret i Pesti i 2005 har de organisert mange rekrutteringsmesser som denne. – I løpet av de siste årene har vi utviklet messen videre, for før ble messene organisert om sommeren, og vi var mer innrettet mot rekruttering generelt, og mange sektorer var til stede. Men ettersom det nå er større etterspørsel etter folk i helse- og omsorgssektoren, ville vi tilby arbeidssøkere og arbeidsgivere en arena der det er lett å møtes og drøfte muligheter, forteller den finske EURES-rådgiveren Aija Sievänen.
 
Til sammen var det over 50 ledige sykepleiestillinger og seks legestillinger som ble tilbudt de rette kandidatene. Minst fire ledige stillinger ble besatt før messen var omme, og flere jobbsøkere var innkalt til intervju like i etterkant.
 
 
 
Les mer:
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
Finn ut mer om hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere
 
Besøk EURES på Facebook
 
Følg EURES på  Twitter
 
Bli med i EURES-nettverket på LinkedIn
 
Legg til EURES på Google+

 

Sist redigert: 12/2012


Ansvarsfraskrivelse
“Fokus på...” artiklene er ment å skulle gi brukerne av EURES-portalen informasjon om aktuelle tema og trender og fremme diskusjon og debatt. De gjenspeiler ikke nødvendigvis Europakommisjonens holdning.