Vrij verkeer van werknemers : Oostenrijk

Informatie over de overgangsregeling voor vrij verkeer van werknemers uit, naar en tussen de nieuwe lidstaten

Europese Commissie:

In de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) 1 is het vrij verkeer van werknemers een fundamenteel recht waardoor onderdanen van een land dat tot de EER behoort in een ander EER-land mogen werken onder dezelfde voorwaarden als de burgers van die lidstaat.

Gedurende een overgangsperiode van zeven jaar na de toetreding van Kroatië op 1 juli 2013 kan het vrije verkeer van werknemers uit en naar Kroatië beperkt worden.

Deze restricties betreffen uitsluitend het vrije verkeer van personen die in een andere lidstaat willen gaan werken en kunnen van lidstaat tot lidstaat veranderen.

Kies een land uit onderstaande lijst en u krijgt te zien welke voorschriften in dit land voor werkzoekenden uit andere lidstaten gelden.Hulp nodig?  
Hulp nodig?