Nieuws over het portaal

De jeugdwerkloosheid te lijf: uw eerste EURES-baan

Lukt het u niet om een baan te vinden in uw eigen land en overweegt u elders in Europa uw loopbaan te beginnen, maar hebt u daar meer hulp voor nodig? Of bent u een werkgever die in eigen land geen geschikt personeel kan vinden? Misschien is ‘Uw eerste EURES-baan’ dan dé oplossing voor u.
 
Het EURES-netwerk helpt mensen die werk zoeken of van baan willen veranderen, met adviezen en informatie over werken in een ander EU-land; ’Uw eerste EURES-baan’ is bedoeld als extra ondersteuning aan jongeren uit de EU tussen 18 en 30 jaar. Die ondersteuning omvat zowel arbeidsbemiddeling en eventuele scholing als een reiskostenvergoeding voor een sollicitatiegesprek in het buitenland en een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing naar het buitenland, zodra een werkgever heeft bevestigd dat hij een sollicitant in dienst wil nemen.
 
Bovendien kunnen kleine en middelgrote ondernemingen (bedrijven met maximaal 250 werknemers), wanneer zij hebben bevestigd dat zij een jongere in dienst gaan nemen, financiële steun aanvragen als tegemoetkoming in de kosten van scholing voor de aangeworven medewerkers en om hen te helpen zich te vestigen in het nieuwe land.
 
De actie wordt tot nu toe uitgevoerd door EURES Duitsland, EURES Spanje, de gemeente Aarhus in Denemarken en de provincie Rome in Italië. Dankzij een sterk netwerk van partners loopt de actie ook in andere landen. Het is de bedoeling dat de groep deelnemende diensten voor arbeidsvoorziening in de loop van 2012 en 2013 verder wordt uitgebreid.
 
’Uw eerste EURES-baan’ is een vraaggestuurde actie, die zich vooral richt op sectoren waar vacatures moeilijk zijn te vervullen doordat er in het land zelf onvoldoende aanbod is. Tot die sectoren behoren techniek, ICT, gezondheidszorg, de horeca en de bouw. Ook is er in veel landen een tekort aan verkopers, elektrotechnici en monteurs.
 
Om in aanmerking te komen voor de steun moet het gaan om een baan in een andere EU-lidstaat dan het land waar de jonge werkzoekende woont, en om een arbeidscontract met een minimale duur van zes maanden. Ook moeten het werk en het salaris in overeenstemming zijn met de nationale conventies en wetgeving. 
 
Wat is ’Uw eerste EURES-baan"
 
’Uw eerste EURES-baan’ is een voorbereidende actie van de Europese Commissie die is bedoeld om jongeren te helpen een baan te vinden in een andere EU-lidstaat. Het doel voor de proefperiode 2012-2013 is dat 5 000 jonge mensen aan een baan worden geholpen. De algemene doelstelling is om de doeltreffendheid te onderzoeken van een op de specifieke werkzoekende toegesneden arbeidsbemiddelingsdienst in combinatie met financiële ondersteuning, voordat deze aanpak op grotere schaal in de EU wordt ingevoerd.
 
’Uw eerste EURES-baan’ is gebaseerd op ondersteuning van nationale diensten voor arbeidsvoorziening – informatieverstrekking, arbeidsbemiddeling, werving, financiering – voor zowel jonge werkzoekenden als voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in werving van personeel buiten hun eigen land. Voor de financiering gelden voorwaarden en procedures die door deze diensten voor arbeidsvoorziening zijn uitgewerkt.
 
 
Aanvullende informatie
 
Meer informatie over de doelstellingen, de criteria om in aanmerking te komen en de beschikbare financiële ondersteuning vindt u in de Handleiding: uw eerste EURES-baan.
 
Op de websites van de diensten voor arbeidsvoorziening die aan de actie deelnemen is meer informatie te vinden over aanvragen en mogelijkheden om deel te nemen.
 
Op de officiële website van Uw eerste EURES-baan zijn naast de link naar de handleiding ook de contactgegevens te vinden van de deelnemende diensten voor arbeidsvoorziening.
 
De Europese Vacaturemonitor en het European Job Mobility Bulletin geven informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de EU (in het bijzonder over de bedrijfstakken en de landen waar de vraag naar werknemers het grootst is).

« Terug