Nieuws over het portaal

Een positief partnerschap: arbeidsmobiliteit tussen Hongarije en Oostenrijk

Nu de tijdelijke arbeidsmarktbeperkingen die na de uitbreiding van de EU in 2004 waren ingevoerd, zijn opgeheven, gaan veel Hongaren naar Oostenrijk om daar werk te zoeken. 
 
Toen in mei 2004 Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije toetraden tot de EU, werd het vrije verkeer op een aantal punten tijdelijk beperkt om de overgang naar volledige arbeidsmobiliteit soepeler te laten verlopen.
 
Sinds mei 2011 zijn deze beperkingen volledig opgeheven. Burgers van genoemde lidstaten zijn nu volledig vrij om te wonen en te werken in elke andere EU-lidstaat. Volgens gegevens van de Oostenrijkse dienst voor de arbeidsvoorziening bedroeg het aantal arbeidsmigranten dat vanuit Hongarije naar Oostenrijk was gekomen, 39 509 in augustus 2011 – een stijging met 11 519 ofwel 41% ten opzichte van 2010. Deze trend heeft zich tot nu toe het hele jaar voortgezet.
 
Professor Herbert Brücker, als migratiedeskundige verbonden aan het Instituut voor arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsonderzoek IAB in Neurenberg (Duitsland), merkt op dat “over het geheel genomen het vrije verkeer van arbeid binnen de EU duidelijk een succes is: het leidt tot hogere arbeidsproductiviteit, nettovoordelen voor de welvaartsstaat en meer persoonlijke vrijheid.”
 
Helmut Gerl, tijdelijk EURES-manager bij de Oostenrijkse dienst voor de arbeidsvoorziening AMS wijst erop dat “Oostenrijk vooral een ’bestemmingsland' is. Werkzoekenden in Hongarije die in Oostenrijk willen gaan werken, krijgen de basisinformatie vooral van de Hongaarse dienst voor arbeidsvoorziening. Verder kunnen zij bij het EURES-T Pannonia-partnerschap terecht voor advies over de leef- en arbeidsomstandigheden.**”
 
Via het EURES-netwerk en grensoverschrijdende partnerschappen, zoals EURES-T Pannonia tussen Oostenrijk en Hongarije, kunnen werkzoekenden uit de acht nieuwe lidstaten nu de noodzakelijke steun krijgen om de mogelijkheden van een baan in een van de lidstaten van de EU te verkennen.
 
 
Aanvullende informatie
 
 
 
Zoek een baan in de EURES-banendatabase
 
Zoek gekwalificeerde werknemers in de EURES-database met cv's
 
Ontdek wat EURES kan doen voor werkgevers
 
** Het partnerschap EURES-T Pannonia is een grensoverschrijdend EURES-partnerschap tussen Oostenrijk en Hongarije. Er zijn op dit moment meer dan 20 grensoverschrijdende EURES-partnerschappen, verspreid over alle delen van Europa. Hierbij zijn meer dan 13 landen betrokken. Raadpleeg voor meer informatie de EURES-website.

« Terug