Nieuws over het portaal

Taalvaardigheid en solliciteren

Ooit bij een sollicitatie je talenkennis als “matig” of “goed” omschreven, wetende dat het te vaag is? Er is een nieuw hulpmiddel dat je helpt je taalvaardigheid beter in te schatten, en daarmee je kans op een baan vergroot.  
 
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (Common European Framework of Reference for Languages of CEFR) wordt steeds vaker genoemd als een effectieve manier om taalvaardigheid in te schatten. EURES ondersteunt het gebruik van de Europass cv’s en het CEFR als integraal deel van de set van Europese gereedschappen. 
 
“In deze tijd van toenemende wereldwijde communicatie en internationale mobiliteit is kennis van vreemde talen heel belangrijk voor de loopbaanontwikkeling. Werkzoekenden kunnen hun kans op een baan zonder enige twijfel vergroten door hun talenkennis duidelijk in hun cv’s te vermelden, op een internationaal vergelijkbare manier”, zegt Pedro Chaves van de Europese Commissie.
 
Het CEFR is een gebruikersvriendelijk model met zes taalvaardigheidsreferentieniveaus van A1 (“doorbraak”) tot C2 (“beheersing”) dat op alle Europese talen kan worden toegepast. Het kader voor zelfbeoordeling maakt gebruik van simpele, toegankelijke en heldere omschrijvingen in “ik kan”-formuleringen, zoals “In het algemeen kan ik televisiejournaals en actualiteitenprogramma´s goed volgen”. “Het CEFR biedt een tabel dat kan worden gebruikt om taalvaardigheid te beschrijven aan de hand van gemeenschappelijke criteria, die in heel Europa worden geaccepteerd” aldus Pedro Chaves.
 
Waldemar Martyniuk, Uitvoerend Directeur van het Europees Centrum voor Moderne Talen, wijst erop dat dit hulpmiddel, door de praktische manier waarop het taalvaardigheid beoordeelt, niet alleen maar onmisbaar is voor sollicitanten, maar ook voor werkgevers. "Als je mensen in dienst neemt, moet je weten wat zij echt kunnen. Beschrijvingen zijn vaak vaag. De descriptoren van het CEFR helpen werkgevers een veel beter beeld te vormen van potentiële werknemers.
 
 
Meer informatie:
 
Meer over aanverwante hulpmiddelen van de Raad van Europa
 
 
Maak je eigen Europass cv
 
Klik hier voor een EURES-adviseur
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de werk- en leefomstandigheden in verschillende Europese landen
 
Een baan zoeken in de EURES-gegevensbank
 
Gekwalificeerd personeel zoeken in de EURES-gegevensbank voor cv´s

« Terug