Nieuws over het portaal

EURES Finland helpt mkb “Europees” te denken

“Kleine en middelgrote ondernemingen weten niet voldoende welke hulpmiddelen er voor hen beschikbaar zijn,” zegt Maritta Mikkola, lijnmanager voor EURES in het Finse Turku. Maritta vertegenwoordigt EURES op een evenement dat erop gericht is ondernemers aan te moedigen internationaal te gaan.              
 
Het jaarlijkse evenement bestond dit jaar uit twee onderdelen: KiVi IV (de Finse afkortingen voor “Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä”, wat staat voor concurrentievermogen door export en internationalisering) en EDE (de Europese Dag van de Ondernemer). KiVi vond voor het eerst plaats in 2005 en wordt georganiseerd in alle 15 centra voor economische ontwikkeling, vervoer en milieu in Finland. Op het KiVi-evenement in Turku waren 35 verschillende organisaties aanwezig met een gezamenlijk doel: bedrijven helpen internationaal te gaan. Het Bureau voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling/EURES in Turku was een van die organisaties.
 
“Het overkoepelend thema van het EDE-evenement was “Realize your imagination” (Maak je dromen waar), waarbij deelnemers werden uitgedaagd hun ideeën en gedachten realiteit te laten worden. Het kan veel ondernemers op nieuwe ideeën brengen als al die organisaties op één locatie samengebracht zijn en allerlei hulp aanreiken. Sommige organisaties, zoals EURES, werken gratis en anderen kunnen voor financiering zorgen als bedrijven internationaal willen gaan,” aldus Maritta.
 
De stand van EURES werd goed bezocht en veel ondernemers stelden vragen over Europese aanwerving en stages. “Wij krijgen altijd veel bezoekers die meer willen weten over onze dienstverlening. In Turku hebben we een gespecialiseerde EURES-adviseur die ondernemers helpt bij Europese aanwerving en ook een gespecialiseerde adviseur die werkzoekenden helpt een baan in Europa te vinden. Sommige mensen aarzelen om daarvan gebruik te maken, ondanks dat ze veel interesse tonen voor onze diensten. In dat geval vertel ik ze meestal dat wij onze diensten gratis aanbieden en dat we een netwerk hebben van 850 EURES-adviseurs, verspreid over 32 landen in Europa. Het feit dat we deel uitmaken van de Finse overheid (EURES is altijd onderdeel van de overheidsdienst voor werkgelegenheid) staat garant voor verantwoordelijkheid en vertrouwen. Kortom, EURES biedt een efficiënte en kosteneffectieve dienstverlening voor ondernemers,” besluit Maritta.
 
Meer informatie:
Bekijk hier wat EURES kan doen voor werkgevers
 
Gekwalificeerd personeel zoeken in de EURES-gegevensbank voor cv´s
 
Toekomstige evenementen zoeken in de EURES Evenementenkalender
 
Klik hier voor een EURES-adviseur
 
 

« Terug