Nieuws over het portaal

EURES helpt werkzoekenden hun horizon te verbreden

EURES-adviseurs organiseren het hele jaar door allerlei evenementen om werkzoekenden en bedrijven met elkaar in contact te brengen. EURES Portugal gaat nog een stap verder. Sinds 2007 werken de EURES-adviseurs daar nauw samen met hun partners in andere landen aan het organiseren van een aantal “landendagen”.                
 
EURES Portugal heeft dit jaar zeven verschillende landendagen georganiseerd over Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Maar waarin verschillen de landendagen van andere banendagen?
 
“Door ons te concentreren op specifieke landen kunnen we meer informatie geven aan werkzoekenden met interesse om in een bepaald land te werken,” vertelt evenementenorganisatrice Ana Margarida Silva van het EURES-managementondersteuningsteam. “We proberen ons ook te richten op beroepen waarin beide landen een gezamenlijk belang kunnen hebben. Bijvoorbeeld beroepen waarvoor in Portugal een hoge werkloosheid heerst en waaraan dat bepaalde land een tekort heeft.
 
Bedrijven uit het hele land wordt gevraagd presentaties te geven, vacatures te adverteren en ter plaatse sollicitatiegesprekken te houden. De EURES-adviseurs zijn beschikbaar voor het geven van specifieke adviezen over de leef- en werkomstandigheden en de beste sollicitatiemedia in dat land. En als het aankomt op taalvaardigheden, is er op sommige landendagen zelfs ondersteuning van culturele instellingen met informatie over taalcursussen. “Op de Duitsland-dagen was het Goethe-instituut aanwezig, het officiële Duitse orgaan voor promotie van de Duitse taal in de hele wereld; dat was een pluspunt,” aldus Ana Margarida.
 
Hoe is de opkomst bij zulke evenementen? “Landendagen zijn doorgaans geen ‘massale evenementen’, wat betekent dat we ons kunnen richten op het geven van persoonlijke informatie en adviezen. Maar vanwege de huidige situatie in Portugal lag het aantal deelnemers dit jaar behoorlijk hoger.”
 
De Duitsland-dagen trokken de meeste werkzoekenden; op twee afzonderlijke evenementen in Porto en Lissabon op 14 en 16 juni kwamen 600 mensen af. In totaal hebben zich voor deze dagen tussen eind maart en eind juni 2011 meer dan 2 100 werkzoekenden ingeschreven. Dat zijn zes keer zoveel inschrijvers als voor soortgelijke evenementen in 2010.
 
Natuurlijk krijgen die evenementen ook veel aandacht in de media, waarbij soms kritiek wordt geleverd omdat ze tot een “brain drain” zouden leiden. Ana antwoordt daarop: “Toch is het beter dat onze meestbelovende mensen naar een ander Europees land gaan, ‘dichtbij huis’, en zo bijdragen aan de groei en de innovatie van de EU, dan dat we ze ‘verliezen’ aan inactiviteit of aan een overzeese migratie.”
 
Tot besluit zegt ze: “Velen komen trouwens vroeg of laat weer terug naar Portugal en brengen dan hun werkervaring mee. Sommigen hebben nu een leidinggevende functie bij onze meest innovatieve onderzoeksafdelingen van universiteiten, ziekenhuizen of bedrijven, of zitten zelfs in de regering. Anderen zijn een eigen bedrijf gestart en creëren nu extra werkgelegenheid in Portugal. Op de middellange termijn hoeft dit dus geen verlies op te leveren.”
 
 
Meer informatie:
 
EURES Portugal organiseert voortdurend landendagen. Kijk op de EURES Evenementenkalenderals u een landendag wilt bijwonen
 
Klik hier voor een EURES-adviseur
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de werk- en leefomstandigheden in verschillende Europese landen.
 
Een baan zoeken in de EURES-gegevensbank
 
Gekwalificeerd personeel zoeken in de EURES-gegevensbank voor cv´s
 
Wat EURES kan doen voor werkgevers

« Terug