Nieuws over het portaal

Grensoverschrijdende banendagen in Slovenië

In mei 2011 organiseerde Slovenië in samenwerking met buurlanden Italië en Oostenrijk twee grensoverschrijdende banendagen. Sloveense werkzoekenden kregen op deze evenementen een groot aantal mogelijkheden voorgeschoteld.         
 
Volgens Darja Grauf, EURES-adviseur en organisatrice van de Sloveens-Oostenrijkse banendag in het Sloveense Maribor was het evenement zelfs nog succesvoller dan zij en haar collega´s hadden verwacht: “Er kwamen meer dan 6 000 werkzoekenden op het evenement af en de arbeidsbemiddelingsbureaus presenteerden meer dan 600 vacatures. Werkgevers waren zeer tevreden met de hoge opkomst en met de voorbereiding van de werkzoekenden. We hopen dat de banendag ertoe heeft bijgedragen dat mensen echt een baan krijgen.”
EURES vervult een heel belangrijke rol in grensregio’s, gebieden waar het grensoverschrijdend woon-werkverkeer aanzienlijk is. De EURES-consulenten in dit gebied organiseren specifieke evenementen en geven advies op maat voor mensen die in het ene land wonen of willen wonen en in een ander land werken. Momenteel bestaan er geografisch verspreid over heel Europa ruim twintig grensoverschrijdende EURES-partnerschappen.
Een verklaring voor het grote aantal deelnemers is dat er voor Slovenen sinds 1 mei 2011 vrij werkverkeer naar Oostenrijk mogelijk is. “Onze grens met Oostenrijk is lang, de salarissen zijn er hoger en er is meer werkgelegenheid,” legt Darja uit. “Ik verwacht dat het aantal Slovenen dat voor het werk naar Oostenrijk reist, zal toenemen.”
 
De Sloveens-Italiaanse banendag in het Sloveense Koper was eveneens een succes. De eerste Sloveens-Italiaanse grensoverschrijdende banendag in Koper trok meer dan 2 000 werkzoekenden en 46 vertegenwoordigers van werkgevers, werkgeversorganisaties en arbeidsbemiddelingsbureaus.
 
“Tot nu toe hebben Italiaanse werkgevers al 20 arbeidsovereenkomsten gesloten en Sloveense werkgevers 60,” meldt EURES-adviseur en organisatrice Mirela Pekica. “Dat is een fantastisch resultaat voor een eendaags evenement in een kleine stad van 30 000 inwoners.”
 
Vanwege het succes van het evenement wil EURES-Slovenië volgend jaar weer een dergelijke banendag met Italië organiseren.
 
Overgangsbeperking voor werknemers in de EU
Duitsland en Oostenrijk waren de laatste van de vijftien oorspronkelijke lidstaten die nog beperkingen oplegden aan werknemers uit Slovenië en zeven andere landen die in 2004 tot de EU zijn toegetreden (Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije). Alle beperkingen voor werknemers uit die landen zijn met ingang van 30 april 2011 opgeheven, maar de beperkingen voor Bulgarije en Roemenië, die in 2007 zijn toegetreden, blijven nog bestaan tot 2013.
 
Meer informatie:
 
Kijk op de EURES-evenementenkalender waar en wanneer er een Banendag is
 
Kijk op de pagina Grensoverschrijdende EURES-partnerschappen van het EURES-portaal voor meer informatie en partnerschappen bij u in de buurt
 
Meer informatie over vrij verkeer van werknemers in de EU

« Terug