Nieuws over het portaal

Nieuwe EURES-adviseurs voor ondersteuning van Europese werkzoekenden en werkgevers

Enkele keren per jaar worden overal in Europa medewerkers van nationale arbeidsbureaus geselecteerd om een opleiding van een week tot EURES-adviseur te volgen. Als EURES-adviseur wordt van hen verwacht dat zij werving niet vanuit een nationaal, maar vanuit een Europees perspectief benaderen.     
 
“Voor mij is EURES-adviseur zijn een roeping. Het is geen gemakkelijk werk. Je moet continu op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, je snel kunnen aanpassen aan veranderingen op de Europese arbeidsmarkt en een open blik hebben,” vertelt Annie Vanseveren, senior EURES-adviseur uit België. Annie was gevraagd om de nieuwe EURES-adviseurs te begeleiden tijdens het initiële opleidingsprogramma dat in mei 2011 plaatsvond in Brussel.
 
In 2010 werden zeven initiële opleidingen gegeven in verschillende delen van Europa. Samen hebben die meer dan 130 nieuwe EURES-adviseurs opgeleverd. Tijdens de opleidingssessies bestuderen de deelnemers de verschillen in cultuur en wetgeving tussen de diverse Europese landen, in het bijzonder de verschillen op het gebied van socialezekerheids- en belastingstelsels. “Je hoeft als EURES-adviseur niet alles te weten van de belastingstelsels in elke lidstaat van de EU. Dat is ook niet mogelijk. Maar je moet werkgevers en werkzoekenden wel kunnen adviseren waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden,” licht Annie toe.
 
De overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening in de landen die deelnemen aan EURES (de lidstaten van de EU plus Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) omvatten meer dan 5 000 lokale arbeidsbureaus met meer dan 100 000 medewerkers, die uiteenlopende diensten aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers. EURES is een integraal deel van de overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening en bestaat uit een netwerk van 850 EURES-adviseurs uit heel Europa, die gespecialiseerd zijn in mobiliteitskwesties op de Europese arbeidsmarkt.
 
De nieuwe EURES-adviseurs zullen in de opleidingsweek mogelijk veel nieuwe informatie moeten verwerken. Maar ze krijgen ook de kans om te netwerken met andere EURES-adviseurs, met wie ze contact kunnen opnemen wanneer een werkzoekende op zoek is naar een baan in een bepaald land of als een werkgever in een bepaald land naar personeel zoekt. “Ze maken nu deel uit van de EURES-familie,” besluit Annie.
 
Aanvullende informatie
 
 
Meer te weten komen over de leef- en werkomstandigheden in verschillende Europese landen via het EURES-portaal voor arbeidsmobiliteit

« Terug