Nieuws over het portaal

Jonge Europeanen willen in het buitenland werken

Volgens de laatste Eurobarometer-enquête wil 53% van de jongeren in Europa in een ander Europees land werken. Minder dan 3% van de Europese beroepsbevolking werkt echter momenteel buiten hun eigen land.     
 
Deze laatste Eurobarometer-enquête is in mei 2011 gepubliceerd en maakt deel uit van het vlaggenschipinitiatief “Jeugd in beweging” van de Europese Commissie, dat gericht is op het verbeteren van perspectief op werk voor jongeren door het vergroten van de leermobiliteit.
 
Er zijn meer dan 57 000 interviews uitgevoerd onder jongeren van 15 tot 35 jaar. Alle 27 EU-lidstaten en ook Noorwegen, IJsland, Kroatïe en Turkije waren vertegenwoordigd in de door de Europese Commissie uitgevoerde enquête.
 
In het onderzoek werden, naast andere onderwerpen, vragen gesteld over de wens van jongeren om in het buitenland te werken; de uitkomst was dat een behoorlijke meerderheid naar een ander Europees land wilde verhuizen. In IJsland had 84% van de ondervraagden belangstelling om te verhuizen, gevolgd door Zweden met 76%, Bulgarije 74%, Roemenië 73% en Finland 71%.
 
Het feit dat meer dan de helft van de ondervraagde jongeren bereid is voor het werk te verhuizen, is goed nieuws voor de Europese arbeidsmarkt, vooral omdat jeugdmobiliteit wordt beschouwd als een manier om de werkloosheid te verminderen en de economische groei te bevorderen.
 
Ondanks het aantal mensen dat belangstelling heeft naar een ander land in Europa te verhuizen, is het aantal jongeren dat dit ook daadwerkelijk doet teleurstellend. Uit de enquête komt naar voren dat slechts één op de zeven (14%) van de ondervraagde Europese jongeren voor onderwijs of opleiding in het buitenland was geweest.
 
De ondervraagden gaven verschillende redenen die hen ervan weerhielden naar een ander land in Europa te gaan, maar twee antwoorden kwamen vaker voor. Een kwart (25%) van de ondervraagden gaf familieverplichtingen zoals kinderen of afhankelijke familieleden als reden op. Een derde (33%) van de ondervraagden noemde het ontbreken van financiering als de voornaamste reden om niet te verhuizen. Dat gold vooral voor de meerderheid van de ondervraagden in Roemenië (51%), Hongarije, Kroatië en Bulgarije (allen 55%).
 
 
Lees verder:
 
Meer informatie over Jeugd in beweging
De volledige Eurobarometer-enquête lezen

« Terug