Nieuws over het portaal

De Europese arbeidsmarkt is er voor iedereen

Ask Andersen, een Deense politicus die door zijn werk in het Europees Economisch en Sociaal Comité de rechten van mensen met een lichamelijke beperking probeert te verbeteren, is slechtziend. Dit heeft hem er niet van weerhouden op internationaal niveau carrière te maken, in Ierland te studeren en als beleidsmedewerker in België te werken.Copyright: Markus Koljonen  

“Een lichamelijke beperking kan betekenen dat je voor bepaalde taken ondersteuning nodig hebt. En ook dat je hiervoor een beroep moet doen op het stelsel van sociale zekerheid. Vragen die spelen zijn: kan ik aanspraak maken op een assistent? Krijg ik financiële steun voor technische apparaten? Ik moet de antwoorden op deze vragen hebben, voordat ik een potentiële werkgever toezeggingen kan doen over mijn capaciteiten”, legt Ask Andersen uit.
 
Iedereen die in het buitenland wil gaan werken en een nieuw leven wil opbouwen krijgt met uitdagingen te maken. Voor mensen met een lichamelijke betekent transnationale mobiliteit echter een nog grotere uitdaging waarvoor geen eenduidige oplossing te vinden is. Toegang tot informatie over de socialezekerheidswetten in een land, die de beschikbare ondersteuning op het gebied van menselijke hulp of technische hulpmiddelen reguleren, kan van onschatbare waarde zijn.
 
Het EURES-netwerk kan een instrument zijn om deze informatie te verkrijgen. Dit netwerk bestaat uit 850 EURES-adviseurs die strategisch verdeeld zijn over heel Europa. Ze proberen voor werkzoekenden op nationaal en Europees niveau passend werk te vinden en kunnen informatie geven over leef- en werkomstandigheden of doorverwijzen naar betrouwbare bronnen.
                                                                                                           
In het buitenland gaan werken was een logische stap voor Ask Andersen. “De overgrote meerderheid van mijn collega-studenten in de politieke wetenschappen ging naar het buitenland voor stages of banen. Dus waarom ik niet? Naar het buitenland gaan als je blind bent is een niet te verwaarlozen aspect, maar er is geen ander alternatief dan het te proberen. Toen ik voor het eerst naar het buitenland ging voor een stage besefte ik dat ik perfect in staat was om het te doen. Toen werd ik moedig genoeg om een baan in een ander land te gaan zoeken, die ik met succes heb gekregen.”
 
 
Lees verder:
 
Lees op het EURES-Portal meer over de werk- en leefomstandighedenin verschillende Europese landen

 

 

 

« Terug