Nieuws over het portaal

Symbolische boottocht over de Donau van Wenen naar Bratislava

Met het evenement “Een arbeidsmarkt zonder grenzen – we horen nu bij elkaar” werd het einde gevierd van de overgangsvoorschriften voor arbeidsmobiliteit nog van toepassing op de acht EU-lidstaten die in 2004 tot de EU toetraden. 
 
Deze reis in oostelijke richting was een symbolisch gebaar waarmee werd aangegeven dat arbeidsmobiliteit niet een eenrichtingstransactie is waarbij werkenden uit het oosten naar het westen trekken. “We hebben allemaal baat bij mobiliteit,” stelt Martha Rojas-Pineda, EURES-manager in Oostenrijk, die het evenement organiseerde.
 
De toetreding van de Oost-Europese lidstaten van de EU tot het volledig vrije verkeer van arbeid werd ingeluid met een symbolische boottocht over de Donau die op 30 april 2011 in Wenen begon en in Bratislava eindigde.
 
Vanaf 1 mei 2011 hoeven staatsburgers van Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije niet langer een werkvergunning aan te vragen, als ze in de “oude” EU-lidstaten willen gaan werken.
 
Een aantal voorname gasten uit Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië en Oostenrijk nam aan deze boottocht deel.
 
“De Tsjechen ervaren de volledige openstelling van de arbeidsmarkt als positief. De afloop van de overgangsperiode heeft echter eerder een psychologische dimensie dan een praktische, omdat gekwalificeerde Tsjechische vakmensen die in Oostenrijk willen werken, daar al aan de slag zijn,” aldus Štefan Duháň, plaatsvervangend algemeen directeur van de Tsjechische Arbeidsdienst tijdens de persconferentie die voor de afvaart werd gehouden.
 
”Wij verwelkomen onze buurlanden in het vrije verkeer van arbeid, dat een van de pijlers van de EU vormt. Oostenrijk heeft goed gebruik gemaakt van de overgangsperiode en heeft de afgelopen jaren zijnarbeidsmarkt geleidelijk aan opengesteld voor gekwalificeerde beroepsbeoefenaars als verpleegkundigen en metaalbewerkers,” zegt Rudolf Hundstorfer van het Oostenrijks Federaal Ministerie van Werkgelegenheid.
 
 “In Oostenrijk liggen de lonen en salarissen hoger en het is dan ook te verwachten dat werkenden uit gebieden die niet ver van de grens liggen, geïnteresseerd zijn in een baan in Oostenrijk. Toch denken we niet dat de openstelling van de arbeidsmarkt zal leiden tot een grote uitstroom van Sloveense werknemers naar Oostenrijk, omdat het arbeidsaanbod hoofdzakelijk afhangt van de vraag van werkgeverszijde,” legt Lučka Žižek, algemeen directeur van de Nationale Arbeidsdienst in Slovenië, uit.
 
 
 
Meer informatie:
 
Meer informatie over de werk- en leefomstandigheden in de verschillende Europese landen op het EURES-portaal
 
Werk zoeken op het EURES-banenportaal


« Terug