Nieuws over het portaal

EURES-Estland – partnerschappen om de rechten van werkzoekenden te beschermen

Het werk van EURES-consulenten gaat veel verder dan de juiste kandidaten voor de juiste banen zoeken en banenmobiliteit bevorderen. Zij proberen er ook voor te zorgen dat de gepubliceerde vacatures daadwerkelijk bestaan, veilig zijn en de werknemersrechten niet schenden. Het partnerschap tussen EURES-Estland en de lokale niet-gouvernementele organisatie (ngo) MTÜ Living for Tomorrow is hiervan een perfect voorbeeld.

Helaas gebeurt het wel eens dat criminele werkgevers op bedrieglijke wijze vacatures publiceren waarin zij aantrekkelijke functies in heel Europa aanbieden. Wanneer werkzoekenden daarop solliciteren en zij een contract krijgen aangeboden, worden van hen vaak vóór vertrek betalingen verlangd. Zijn zij eenmaal aangekomen, dan ontdekken zij echter al gauw dat de beloofde baan nooit heeft bestaan. Volgens Sirle Blumberg, directrice van MTÜ Living for Tomorrow, een ngo die sinds 2004 tegen mensenhandel strijdt, kunnen mensen zo wanhopig op zoek zijn naar werk, dat zij vaak niet beseffen dat de baan die hun wordt aangeboden, misschien wel bedrog is.

De samenwerking van deze ngo met EURES ging zes jaar geleden van start met het doel dergelijke vormen van fraude te voorkomen. Samen sporen zij de ondernemingen op die bedrieglijke vacatures publiceren, plaatsen hen op een zwarte lijst en doen hiervan aangifte bij de desbetreffende instanties. De ondernemingen die hun vacatures op het EURES-portaal plaatsen worden regelmatig gecontroleerd en dit zorgt ervoor dat alle aanbiedingen op het portaal ook werkelijk bestaan en veilig zijn. Het is een geruststelling te weten dat de vacatures op het EURES-portaal gecontroleerd en echt zijn; het is ook een geruststelling te weten dat EURES-consulenten kunnen vertrouwen op deskundige organisaties als MTÜ Living for Tomorrow om de rechten te beschermen van degenen die bereid zijn voor een baan naar een ander land te verhuizen.

De samenwerking tussen beide organisaties gaat in beide richtingen. Wanneer werkzoekenden die het slachtoffer van dergelijke praktijken zijn geworden, dit bij de ngo melden, zendt zij de gegevens van de werkgever onmiddellijk door naar EURES-Estland. De EURES-consulenten zorgen er dan voor dat de werkgever geen gebruik meer kan maken van de diensten van EURES. EURES-consulenten in Estland sturen ook vaak werkzoekenden die een werkaanbod krijgen, direct door naar de ngo, waar zij gratis advies van een jurist krijgen om te waarborgen dat alle arbeidscontracten correct worden geanalyseerd en begrepen voordat een handtekening wordt gezet. Voorts kan de ngo werkzoekenden in geval van dubieuze werkaanbiedingen helpen met het invullen van formulieren voor de desbetreffende politie- en overheidsinstanties. EURES-Estland vraagt de ngo ook na te gaan of ondernemingen officieel bij het Ministerie van Arbeid zijn ingeschreven en of zij filialen of dochterondernemingen hebben in de landen waar zij openstaande vacatures publiceren.

“Ik denk dat wij samen met EURES-Estland al een bepaalde expertise op dit terrein hebben ontwikkeld. Voor ons is het een heel goede zaak om met EURES-consulenten samen te werken. Zij nemen hun verantwoordelijkheden heel serieus en dit maakt onze samenwerking veel gemakkelijker. Per slot van rekening hebben we beiden hetzelfde doel, namelijk ervoor te zorgen dat de werknemersrechten niet worden geschonden. Wij raden onze klanten aan zich tot EURES te wenden wanneer zij werk in een ander land zoeken, omdat we weten dat dat veilig is”, licht Sirle toe.

Het partnerschap van EURES-Estland met MTÜ Living for Tomorrow is niet enkel gericht tegen misbruik, maar is ook bedoeld om frauduleuze aanbiedingen aan te pakken voordat deze uitlopen op misstanden. Voor EURES-Estland begint preventie met bewustmaking van werkzoekenden en met informatie over de ondersteunende diensten die hun ter beschikking staan. Daarom zullen Estlandse EURES-consulenten vertegenwoordigers van MTÜ Living for Tomorrow ongetwijfeld bij veel van hun evenementen uitnodigen.

« Terug