Nieuws over het portaal


EURES-adviseurs: wij doen er alles voor om werkgevers te ontmoeten

Elk jaar vindt in Odense, in het midden van Denemarken, een veemarkt plaats die boeren en werknemers in de landbouwsector van heinde en verre aantrekt. Jørgen Uldall-Ekman, sinds 1993 EURES-adviseur in Odense, dacht dat dit een ideale gelegenheid zou zijn om werknemers gericht aan te spreken en het idee te verbreiden om naar gekwalificeerde werknemers in het buitenland te zoeken.

Werkgevers in de Deense landbouw hebben vaak tot zo’n 200 seizoensarbeiders nodig en EURES kan hen daarbij helpen. Niet alleen worden werkgevers met potentiële werknemers in contact gebracht, EURES geeft ook antwoord op praktische vragen. Ondanks de financiële crisis was dit jaar hetzelfde aantal banen beschikbaar in de Deense landbouwsector als de voorgaande jaren. De EURES-adviseurs in de regio wilden echter iets nieuws uitproberen en besloten deel te nemen aan de veemarkt in Odense, zo vertelt de heer Uldall-Ekman.
“De markt duurde drie dagen en werd bezocht door in totaal ongeveer 70 000 bezoekers, waarvan 32 000 alleen al op zaterdag”.

Dit was dus een fantastische gelegenheid voor EURES-adviseurs om nieuwe werkgevers te ontmoeten en met hen het idee te bespreken om in heel Europa naar arbeidskrachten te zoeken. “Wij dachten dat wij met een koe de aandacht op ons zouden kunnen vestigen”, zei de heer Uldall-Ekman. “Eerst wilde ik een echte koe die wij zouden kunnen beschilderen, maar dit bleek moeilijk te regelen”. Nadat wij op internet gezocht hadden, hebben wij dan toch de perfecte koe gevonden: een koe van glasvezel, die in Oostenrijk vervaardigd was, maar zich nu in Middelfart, op 50 kilometer afstand van Odense bevond. Iedereen dacht dat ik gek was”. De heer Uldall-Ekman en een collega-EURES-adviseur maakten de tocht naar Middelfart met een caravan, in de zekerheid dat zij de koe daarmee naar Odense konden brengen. “De koe was echter een centimeter te groot voor de caravan! Dus moesten we een aanhanger huren, die wij met de koe erop teruggereden hebben naar Odense. Wij moesten erg langzaam rijden op de snelweg en de koe heeft veel aandacht getrokken!”

Eenmaal terug in Odense bleek de koe dé attractie te zijn waarop zij gehoopt hadden. Zij droeg een speciale deken met het logo ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van EURES en een bakker ter plaatse had zelfs taartjes met hetzelfde logo gemaakt, die onder de aanwezige pers verdeeld werden!

De markt was een succes voor EURES – er werden ongeveer 25 nieuwe contacten gelegd met werkgevers, hetgeen tot evenveel vacatures leidde, en een in de landbouw gespecialiseerd tijdschrift deed verslag van de actie. Voor de EURES-adviseurs was deze markt een goede gelegenheid om bij te praten met boeren die zij een tijd niet gezien hadden – werkgevers die in het verleden aanspraak gemaakt hadden op de diensten van EURES.

Deense EURES-adviseurs zijn niet alleen actief als het erom gaat nieuwe werkgevers te ontmoeten – zij werven ook graag werknemers uit heel Europa voor seizoensarbeid in Denemarken. Op de website voor seizoenswerk in Denemarken, www.seasonalwork.dk, kunnen werkzoekenden naar vacatures zoeken in Denemarken en hun CV plaatsen. Deze website vereenvoudigt eveneens het leven van werkgevers, in die zin dat contracten rechtstreeks vanaf de website kunnen worden verzonden. In feite kan het gehele wervingsproces via de website plaatsvinden. Sinds 1 januari 2009 zijn via de website 22 000 online-sollicitaties ontvangen. De website toont ook statistieken zodat adviseurs kunnen zien uit welke landen de meeste sollicitaties komen – het lijkt erop dat Denemarken met name populair is bij werknemers uit Frankrijk, Spanje en Italië.

Daarnaast voeren de Deense EURES-adviseurs een speciale campagne gericht op werkgevers die in groepen naar banenbeurzen in heel Europa worden gebracht en die aangemoedigd worden om vanuit het buitenland mensen te werven. De heer Uldall-Ekman licht toe dat het erg belangrijk is voor hem en zijn collega-EURES-adviseurs om nauw samen te werken met werkgevers. ‘Wij willen gekwalificeerde mensen naar Denemarken halen en werkgevers stimuleren om in het buitenland te rekruteren”. Het leggen en onderhouden van werkgevercontacten is prioriteit nummer één voor het EURES-netwerk en de bereidheid van veel adviseurs creatief te worden en naast het bewandelen van de geijkte paden ook volkomen nieuwe mogelijkheden om contact te leggen uit te proberen, is het bewijs van hun toegewijdheid.

Wat is er met de koe gebeurd? Die is inmiddels weer terug in de groene weiden van Middelfart, maar komt waarschijnljik volgend jaar opnieuw naar de veemarkt in Odense.

« Terug