Nieuws over het portaal


Luxemburg opent de deuren voor nieuwe lidstaten

Toen Pascal Gerard, manager van een bouwbedrijf in Luxemburg, de Poolse werknemer Malec Slavomir in dienst wou nemen, kon hij niet voorspellen hoeveel tijd de bijbehorende formaliteiten in beslag zouden nemen.

Malec was naar Luxemburg gekomen op zoek naar werk. Hij kwam terecht bij de locatie waar Pascals medewerkers op dat moment aan het werk waren en vroeg of er misschien ook voor hem een baan was. Hij slaagde voor de praktijktest en Pascal besloot onmiddellijk om hem in dienst te nemen. Slechts een maand eerder zou Malec er waarschijnlijk maanden over hebben gedaan om aan een visum te komen en Pascal had vervolgens net zo lang, of nog langer zelfs, kunnen wachten op de vereiste werkvergunning voor Malec. Maar de arbeidsregelgeving in Luxemburg was net gewijzigd en het was bijna niet te geloven dat door de opheffing van de restricties de procedure in plaats van een onbepaalde tijd nog maar hoogstens twee dagen zou duren.

Per 1 november 2007 besloot Luxemburg alle bestaande restricties op te heffen voor werkzoekenden uit de landen die in 2004 tot de Europese Unie waren toegetreden. De procedure voor het in dienst nemen van werknemers uit die landen is daarmee dezelfde geworden als die voor werkzoekenden uit eigen land. De meeste van de vijftien ‘oude’ EU-lidstaten hanteerden in eerste instantie een zogenaamde ‘overgangsregeling’. Deze regeling biedt burgers van de nieuwe Centraal- en Oost-Europese lidstaten een beperkte toegang tot de arbeidsmarkten van de EU-15 gedurende een periode van maximaal zeven jaar. De regeling voorziet echter wel in de mogelijkheid om restricties stapsgewijs op te heffen. De ‘2+3+2-jaar’-formule stelt dat de oude EU-lidstaten voor het eerst twee jaar na de uitbreiding in 2004, dat wil zeggen in 2006, hun restricties moesten herzien. Drie jaar later, in 2009, moeten de restricties opnieuw worden herzien en nog twee jaar later, in 2011, moeten uiteindelijk alle restricties zijn opgeheven.

Luxemburg had arbeidsrestricties ingesteld, maar de sterke economische groei en een tekort aan gekwalificeerd personeel hadden Luxemburg ertoe gebracht in een aantal sectoren zoals de financiële sector, IT, bouw en landbouw individuele werkvergunningen toe te kennen. Nicolas Schmit, de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken en Immigratie, benadrukte dat het recente besluit van zijn regering om alle restricties op te heffen ervoor moet zorgen dat “het vrije verkeer van EU-burgers binnen de Schengenruimte samengaat met het vrije verkeer van werknemers”. Alle lidstaten van de uitbreiding in 2004 passen sinds januari 2008 het Verdrag van Schengen toe, dat voorziet in de afschaffing van systematische grenscontroles tussen de deelnemende landen.

De EU-15-lidstaten blijven verdeeld over de versoepeling van de toegang tot hun arbeidsmarkten. Een toenemend aantal landen, waaronder België, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal, heeft bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt opengesteld of restricties eerder dan gepland opgeheven. Deze besluiten hadden als doel de economische groei te stimuleren of ernstige personeelstekorten te verhelpen. Recentelijk heeft ook Duitsland besloten de restricties op zijn arbeidsmarkt voor een beperkt aantal sectoren en beroepen op te heffen.

De Luxemburgse economie wordt gekenmerkt door een lage werkloosheid, een hoog groeicijfer, een verregaande grensoverschrijdende mobiliteit en langetermijnmaatregelen op het gebied van immigratie. EURES-adviseur Mario della Schiava legt uit dat “buitenlandse werknemers in groten getale naar Luxemburg komen vanwege de goede salarissen en de relatief lage belastingen en om een interessante culturele ervaring op te doen”. Van de 12 000 nieuwe vacatures die het afgelopen jaar zijn ontstaan, is 72,5% opgevuld door grensoverschrijdende forenzen die iedere dag voor hun werk naar Luxemburg afzakken.

Pascal Gerard hielp Malec aan een woning op de dag dat hij zijn contract ondertekende. De volgende dag registreerde hij Malec bij de lokale autoriteiten. Vanwege zijn kwalificaties en basiskennis van de Duitse taal was Malec al snel in het team geïntegreerd. Op dit moment volgt hij een cursus Duits en overweegt hij serieus om zijn gezin naar Luxemburg te laten overkomen. Dit verhaal werpt licht op de context waarin buitenlandse werknemers uit Centraal- en Oost-Europa met open armen worden onthaald en hard nodig zijn om leemtes op te vullen die zijn ontstaan door een vergrijzende beroepsbevolking, een afnemende binnenlandse bevolking en economische groei.

« Terug