Nieuws over het portaal


IJsland – een ongebruikelijke bestemming

Letland is een van de snelstgroeiende economieën in Europa, maar het werkloosheidspercentage in bepaalde regio’s is nog altijd hoog. Goede banen en een behoorlijke opleiding zijn moeilijk buiten de belangrijkste steden van het land te vinden. Daarom verliet Vita Strazdinia haar woonplaats toen zij 16 was. Zij wilde in Riga een docentenopleiding volgen. Terugkijkend op haar ervaringen vertelt zij: “toen ik naar Riga verhuisde begon ik onmiddellijk met een dagopleiding en ging ik ’s avonds in een restaurant werken. Ik maakte lange dagen en sliep maar vier tot vijf uur per nacht. Het was moeilijk maar ook een goede ervaring, en het maakte me sterk genoeg om nu van alles aan te kunnen.”
 
Na afronding van haar studie besloot Vita naar haar Zweedse vriend te gaan, een bouwvakker die in IJsland werkte. Vita had al beroepservaring in Noord-Europa opgedaan: ze had als babysitter in Noorwegen gewerkt en hoopte dus ook een goede baan in IJsland te zullen vinden. Om haar kansen hierop te vergroten, schreef ze zich in voor een taalcursus IJslands.
 
Ondanks haar enthousiasme, werd de eerste werkervaring een teleurstelling. “Ik werkte voor een schoonmaakbedrijf en dat was echt naar omdat mijn werkgever al zijn werknemers schaamteloos bedroog door belasting op onze lonen in te houden en dit geld niet aan de staat af te dragen.” Vita realiseerde zich dit pas later, toen zij haar werkgever vroeg om haar kennitala (identificatienummer). Het was zijn taak om haar te registreren. Hij loog en zei dat hij het hele proces nog niet had kunnen afronden. Toen Vita echter hetzelfde excuus te horen kreeg voor haar arbeidscontract en loonstrookje, werd ze achterdochtig. Zonder enige steun klopte de jonge Letse vrouw voor advies bij het EURES-kantoor aan.
 
EURES-consulent Valdimar Olafsson bood haar de nodige hulp: hij regelde haar dringend nodige identificatienummer en interviewde haar onmiddellijk in verband met een vacature in hotel Kriunes, dat dicht bij Reykjavik ligt. Dit hotel had EURES net laten weten dat het receptionisten en kelners/serveersters nodig had. Taalvaardigheid in het IJslands en beroepservaring waren de hoofdeisen, maar omdat zij in Riga al als serveerster had gewerkt en het IJslands goed beheerste, hoorde Vita tot de geselecteerde kandidaten.
 
Vita: “Ik werk nog steeds met veel plezier in dit hotel.” Er blijft echter nog een taalbarrière en daarom besloot ze nog een taalcursus te volgen. Dit heeft haar taalvaardigheden aanzienlijk verbeterd en haar geholpen bij haar integratie in de IJslandse samenleving. Zij kan goed met de locale bevolking opschieten, omdat ze vriendelijk is tegenover buitenlanders en ze is altijd op de hoogte van het laatste nieuws. “Ik lees de kranten en als ik iets niet begrijp, vraag ik het aan collega’s in het hotel. Ik probeer ook altijd naar het journaal op de televisie te kijken, omdat ik daardoor gemakkelijker de context begrijp.”
 
Dankzij de steun van EURES kan Vita nu verdere plannen voor de toekomst maken. “Mijn vriend en ik hebben geld gespaard om een huis in Letland te kopen. De lonen hier zijn veel hoger dan in mijn eigen land, maar dat geldt ook voor de huizenprijzen. Het hotel waar ik werk, geeft ons echter gratis woonruimte. Daardoor kunnen wij veel sparen. Wij zijn van plan binnen twee jaar naar Letland te gaan en daar ons eigen bedrijf te starten. Ook dat zal een nieuwe uitdaging voor ons zijn!” ”

« Terug