Nieuws over het portaal


Werk verhuist naar werkzoekenden - een andere manier van arbeidsmobiliteit in de nieuwe EU-lidstaten

Veel nieuwe EU-lidstaten – waaronder Polen – hebben de laatste jaren te lijden gehad van de ‘brain drain’, het verlies van geschoolde arbeidskrachten als gevolg van emigratie. Veel Poolse arbeiders zijn naar West-Europa vertrokken, op zoek naar hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. Uit een recent World Bank report (rapport van de Wereldbank) blijkt dat zo’n 35% van alle Poolse bedrijven een tekort aan geschoold personeel aangeeft als obstakel voor goede prestaties.
 
ROMAG, een in Poznań (West-Centraal-Polen) gelegen bedrijf dat machines en installaties voor ontwerp en vervaardiging van auto’s maakt, is hier één van. Als gevolg van de toetreding van het land tot de Europese Unie in 2004 en de geleidelijke openstelling van de EU-arbeidsmarkt voor Poolse arbeidskrachten werd het geconfronteerd met een tekort aan geschoold technisch personeel zonder dat hiervoor op de korte termijn een oplossing in zicht was. De eigenaren, Jaroslaw Wieczorek en Roman Gryziński,. moesten daarom op zoek naar andere opties als ze aan hun contractuele verplichtingen wilden voldoen
 
Er tekende zich een mogelijkheid af in de persoon van Rainer Dambach, burgemeester van Pasewalk, een kleine stad in Noord-Duitsland, dicht bij de Poolse grens. Dambach was op tournee om zijn stad onder de aandacht van Poolse werkgeversorganisaties te brengen. Hij wees daarbij op het feit dat veel van de vroegere Oost-Duitse Länder gekenmerkt werden door lage salarisniveaus, een goede infrastructuur en uitstekend opgeleid personeel. In vergelijking met andere regio’s is de werkeloosheid er echter nog tamelijk hoog. De presentatie van de burgemeester over deze ideale omstandigheden wekte de belangstelling van de twee Poolse ondernemers en ze gingen naar Pasewalk om daar een eerste – succesvol – verkennend onderzoek uit te voeren.
 
Als volgende stap raadpleegden ze het plaatselijke bijkantoor van de Bundesagentur für Arbeit, de Duitse dienst voor arbeidsbemiddeling. De plek en de infrastructuur waren al goedgekeurd, maar de managers van ROMAG moesten er zeker van zijn dat ze hier ook het zo hard nodige personeel zouden vinden. Een eerste analyse viel nogal teleurstellend uit. Het ontbreekt de Duitse markt, net als de Poolse, aan in metaaltechniek geschoolde arbeidskrachten. Waar Polen worstelt met de kennismigratie, zorgde de recente, positieve economische groei in Duitsland voor een grotere vraag naar geschoolde arbeiders dan de eigen markt kon leveren.
 
Het Duitse arbeidsbureau kon echter een op maat gesneden oplossing bieden. Zijn adviseur Djane Jennricke stelde voor om in samenwerking met EURES gerichte opleidingsprogramma’s voor lokale werkzoekenden op te zetten om hen zo de nodige vaardigheden bij te brengen. Het was zelfs mogelijk om opleidingsplaatsen te vinden waar dezelfde machines werden gebruikt als die bij ROMAG in Polen. Een geslaagde samenwerking was tot stand gebracht.
 
Dit najaar opende ROMAG  eindelijk met financiële overheidssteun zijn nieuwe fabriek in Pasewalk. Een eerste, onder begeleiding van EURES opgeleide groep van 10 werkzoekenden in deze stad vond een nieuwe baan en er zullen er meer volgen. Deze positieve ontwikkeling heeft veel andere producenten, en niet alleen uit Polen, ertoe bewogen te overwegen om filialen in het oostelijk deel van Duitsland op te zetten – een apart succesverhaal op de Europese arbeidsmarkt, waarbij mobiele werkgevers naar hun personeel verhuizen.

« Terug