Nieuws over het portaal

Commissaris Andor verdedigt vrij verkeer in de EU

Mobiele EU-werknemers helpen de economie van hun gastland, leveren een bijdrage aan de staatskas en nemen tekorten aan vaardigheden en knelpunten op de arbeidsmarkt weg, aldus Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie László Andor tijdens een lezing aan de Universiteit van Bristol op 10 februari.
 
“De waarheid, en die kan voor sommigen inderdaad ‘ongemakkelijk’ zijn, is dat de meeste mensen die naar een ander EU-land gaan, dat doen om te gaan werken,” zegt commissaris Andor. “Zij doen dat niet om een uitkering aan te vragen. Deze werknemers zijn juist zeer waardevol voor de economie, én het socialezekerheidsstelsel, van de landen van ontvangst.”
De commissaris voert verder aan dat verkeer tussen de arbeidsmarkten van diverse EU-landen niet mag worden beschouwd als iets waarbij uiteindelijk niemand gebaat is, omdat de toegenomen economische groei door arbeidsmobiliteit nieuwe arbeidskansen creëert voor binnenlandse en buitenlandse werknemers.
“De meeste onderzoeken naar de economische gevolgen na de uitbreiding concluderen dat deze over het geheel genomen positief zijn geweest,” zegt hij. “Bijvoorbeeld, volgens een modelgebaseerde studie hebben de mobiliteitsstromen na de uitbreiding in de periode 2004-2009 het bruto binnenlands product van de EU-15-landen naar schatting met ongeveer 1 % doen stijgen, vooral in de belangrijkste landen van bestemming, zoals Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië.”
 
Geen bewijs voor veel ‘welvaartstoerisme’
 
Reagerend op recente zorgen van lidstaten over het zogeheten ‘welvaartstoerisme’, wijst de commissaris erop dat geen enkele lidstaat hem tot dusver feitelijk bewijsmateriaal voor het verschijnsel heeft voorgelegd.
 
“Het totale effect van mobiele EU-burgers op de socialezekerheidsstelsels van de landen van bestemming is waarschijnlijk positief door hun hoge participatiegraad. Er is geen bewijs dat zij een last vormen voor het socialezekerheidsstelsel van de lidstaten van ontvangst – in tegendeel, zij betalen meer aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen dan dat zij aan sociale uitkeringen ontvangen,” legt commissaris Andor uit.
 
Mobiliteitsbarrières wegnemen
 
Commissaris Andor vertelt ook dat de Commissie werkt aan de verdere vergemakkelijking van de mobiliteit van werknemers binnen Europa: de jaarlijkse mobiliteit van werknemers tussen EU-landen vertegenwoordigde in 2011-2012 ongeveer 0,2 % van de totale bevolking en er zijn voordelen voor de EU-lidstaten te behalen bij een grotere mobiliteit van werknemers.
Zo heeft de Commissie voorgesteld EURES te vernieuwen, zodat meer werkzoekenden zich op de hoogte kunnen stellen van vacatures in andere landen en werkgevers gemakkelijker personen met de juiste kwalificaties en ervaring kunnen vinden voor hun openstaande vacatures.
“De voorgestelde vernieuwing zou EURES in staat stellen meer vacatures aan te bieden, de afstemming van vraag en aanbod te vergroten en aldus werknemers en kleine en middelgrote ondernemingen in het bijzonder te helpen om vacatures sneller en beter te vervullen,” verklaart commissaris Andor.
 
Meer informatie:
 
 
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de leef- en werkomstandighedenin verschillende Europese landen
 
Ontdek wat EURES kan doen voor werkgevers
 
Zoek een baan in de EURES-vacaturebank
 
Sluit u bij EURES aan op Facebook
 
Volg EURES op Twitter
 
Maak een connectie met EURES op LinkedIn
 
Volg EURES op Google+

 


 

« Terug