Nieuws over het portaal

Bulgaren en Roemenen mogen nu zonder beperkingen werken in de hele EU

In januari 2014 eindigden de beperkingen die voor Bulgaren en Roemenen nog golden om elders in de Europese Unie aan de slag te gaan.
                                          
“Het vrije verkeer van personen is een van de hoekstenen van de Europese integratie en van de interne markt van de EU. Het is voor Europeanen een van de meest dierbare rechten: meer dan 14 miljoen onder hen studeren, werken of hebben zich na hun pensionering gevestigd in een andere lidstaat. Het vrije verkeer is het recht dat mensen het meest met het EU-burgerschap associëren”, aldus László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.
 
De acht lidstaten* die bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU in 2007 tijdelijke toegangsbeperkingen voor werknemers van die landen hadden opgelegd, hebben die nu opgeheven. De Bulgaren en Roemenen kunnen nu ten volle gebruikmaken van de vrijheid om gelijk waar in de EU aan de slag te gaan. Er gelden echter nog wel overgangsbeperkingen voor werknemers van Kroatië, dat in 2013 tot de EU toetrad.**
 
Wanneer een land tot de EU toetreedt, kunnen de bestaande lidstaten beslissen een aantal tijdelijke beperkingen in te voeren om een mogelijke verstoring van hun arbeidsmarkt te voorkomen. Deze maatregelen mogen maximaal zeven jaar gelden en mogen alleen betrekking hebben op het recht om in een andere lidstaat te werken, niet op het recht om er vrij te kunnen reizen.
 
 “In feite konden de Bulgaarse en Roemeense burgers reeds zonder beperkingen werken in 19 landen die geen overgangsmaatregelen hadden genomen. Als gevolg daarvan leven al meer dan drie miljoen Bulgaren en Roemenen in andere lidstaten, en het is niet waarschijnlijk dat hun aantal drastisch zal toenemen met het aflopen van de laatste beperkingen voor Bulgaarse en Roemeense werknemers”, besluit commissaris László Andor.
 
 
Meer informatie:
 
*De acht lidstaten die nog beperkingen toepasten, zijn: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Malta en het Verenigd Koninkrijk.
 
**Meer informatie over de beperkingen die gelden voor Kroatië
 
 
Informatie op de portaalsite Uw Europa over uw rechten als EU-burger om in andere EU-landen werk te zoeken.
 
Een baan zoeken in de EURES-vacaturebank
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de werk- en leefomstandigheden in verschillende Europese landen.
 
Zoek naar komende online-EURES-evenementen
 
 
Sluit je bij EURES aan op Facebook
 
Volg EURES op Twitter
 
Maak een connectie met EURES op LinkedIn
 
Volg EURES op Google+
 

« Terug