Nieuws over het portaal

'Uw eerste EURES-baan' komt naar een land bij jou in de buurt!

Na een succesvol eerste jaar wordt het programma 'Uw eerste EURES-baan' uitgebreid naar vier nieuwe landen. Als je als jonge Europeaan op zoek bent naar een baan in een ander EU-land, kan dit programma je helpen bij het vinden van die baan en zelfs om je te settelen in een ander land.
 
'Uw eerste EURES-baan' is in 2012 gelanceerd en heeft tot doel jonge EU-onderdanen in de leeftijdsgroep van 18-30 jaar te helpen bij het vinden van een baan in een ander EU-land. Het programma ging aanvankelijk van start in vier landen en draait nu in elf lidstaten. Ofschoon het wordt uitgevoerd door de diensten voor arbeidsvoorziening van die landen, staat het open voor alle EU-onderdanen die aan de gestelde eisen voldoen.
 
Pieter van Schie, algemeen directeur van Werkcenter en verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma in Nederland: “Ik vind het een geweldig idee en ik ben heel blij dat wij een van de volgende landen zijn waar het programma wordt ingevoerd. Jongeren zijn Europa's waardevolste hulpbron en in het huidige klimaat zijn initiatieven als deze belangrijk om werkzoekenden en werkgevers uit de EU met elkaar in contact te brengen.”
 
“We hadden in Brussel een bijeenkomst met andere landen die het programma al gebruiken. Hun reacties waren over het algemeen heel positief. We hebben geluisterd naar hun advies en richten onze inspanningen met name op die gebieden van de EU waar we goede contacten en partnerschappen hebben.”
 
Hoewel Pieter zich heel positief toont over het programma, benadrukt hij dat het noodzakelijk is om geen valse verwachtingen te scheppen en om te leren van de landen die het programma al toepassen. “In de praktijk vonden ze het moeilijk geen verkeerde verwachtingen te wekken",.voegt hij toe. We moeten realistisch zijn over wat we met het project kunnen bereiken. Jongeren in Europa hebben te maken met een banencrisis. Hoe positief ik ook ben over het programma, het zal niet alle problemen kunnen oplossen. Daarom moeten we voorzichtig zijn met de manier waarop we het programma gaan presenteren, met name via de sociale media, anders zal het programma gewoon niet zo effectief zijn als het in potentie is.”
 
Salvatore Chiaia is Global Tender Officer bij de GI Group, een particulier bureau voor arbeidsvoorziening dat in Italië en vijf andere EU-landen het programma 'Uw eerste EURES-baan' ten uitvoer legt. Hij onderschrijft de opmerkingen van Pieter over het programma en vertelt hoe het aansluit bij de visie van de organisatie op het vergroten van de internationale mobiliteit en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. “We willen ten minste 500 jongeren aan een baan helpen in kleine, middelgrote en multinationale ondernemingen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Spanje, Roemenië en Italië. Dat heeft de GI Group zich in het kader van dit initiatief ten doel gesteld.”
 
Meer informatie
 
Over het programma ‘Uw eerste EURES-baan
 
 
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de werk- en leefomstandigheden in verschillende Europese landen
 
Zoek een baan in de EURES-vacaturebank
 
Ontdek wat EURES kan doen voor werkgevers
 
Sluit u aan bij EURES op Facebook
 
Volg EURES op Twitter
 
Maak een connectie met EURES op LinkedIn
 
Volg EURES op Google+

 

« Terug