Nieuws over het portaal

Steun voor het midden- en kleinbedrijf: hoe kan “Je eerste EURES-baan” helpen?

Het midden- en kleinbedrijf levert een belangrijke bijdrage aan de economie van de EU, vooral door het scheppen van banen. EURES en het programma “Je eerste EURES-baan” (Your first EURES job, YfEj) bieden ondersteuning aan jonge werkzoekenden bij het vinden van een baan in het buitenland. We richten onze blik op Vivat, een Duits bedrijf, om te bekijken hoe YfEj werkzoekenden en soortgelijke bedrijven kan helpen.     

Vivat, een aanbieder van huisvesting voor ouderen, is een goed voorbeeld van het soort bedrijf dat de banenmarkt en de Europese economie kan doen herleven, zo hoopt de EU. Het bedrijf is gevestigd in Duitsland, een Europees land met een sterke economie, het biedt werk aan ongeveer 35 mensen, en het kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel.  
 
Toen Vivat in 2012 te weinig verplegend personeel kon vinden, wendde het zich tot de plaatselijke EURES-adviseur. Na het adverteren van de vacatures online, ontvingen ze een groot aantal reacties uit Spanje, dus regelden Vivat en EURES samen sollicitatiegesprekken op Majorca. Deze gesprekken verliepen succesvol en het bedrijf nam zes verpleegkundigen in vaste dienst aan. Het programma YfEj hielp Vivat en de nieuwe verpleegkundigen door de reis- en verhuiskosten te subsidiëren. 
 
Winfried Schönauer, een van de directeuren van Vivat, vertelt ons over zijn ervaringen met YfEj. “Het programma was erg waardevol voor ons, omdat daarmee niet alleen de werknemers een tegemoetkoming in hun reis- en verhuiskosten, maar ook wij als werkgever een financiële ondersteuning per werknemer voor ons inwerkprogramma konden krijgen.  Het is een goede manier om werknemers en werkgevers bij elkaar te brengen en het maakt een goede start aan beide kanten mogelijk.”

We spraken met Winfried ook over verbeterpunten voor het programma en over de moeilijkheden die het midden- en kleinbedrijf in het algemeen ondervindt bij het aannemen van personeel uit het buitenland. “Ik zou ook graag meer hulp hebben gehad voor de tijd na het sluiten van de contracten, vooral in financiële zin, om de Spaanse werknemers op hun gemak te stellen en te verwelkomen in Duitsland.”
 
“We kunnen een hoop steun gebruiken om de basis te leggen voor een langer durend dienstverband met werknemers: van registratie en afmelding tot huisvesting, verzekeringen, vertalingen van diverse documenten en de vele dagelijkse vragen. Om de erkenning als gespecialiseerde arbeidskrachten te krijgen is communicatie van levensbelang: de nieuwe medewerkers hebben gedurende acht maanden maar voor 80% gewerkt om ze de tijd te geven de taal te leren. Dat is een behoorlijke kostenpost voor een bedrijf van onze grootte.”
 
Het heeft vele voordelen om arbeidskrachten uit het buitenland aan te nemen, ze brengen de vaardigheden mee waaraan in een bepaalde regio behoefte is, ze kunnen een nieuwe aanpak laten zien en een organisatie verlevendigen. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee en die dienen zich bij kleine en middelgrote ondernemingen al snel aan. Waar grotere bedrijven meer mensen hebben om het personeel dat nog ingewerkt wordt tijdelijk te vervangen en meer middelen om nieuwe medewerkers met praktische vragen in het bedrijf zelf op te vangen, hebben kleine en middelgrote ondernemingen dat meestal niet. Daarom speelt EURES een belangrijke rol bij het koppelen van werknemers en werkgevers, waar ook in Europa.
 
Meer informatie:
 
Kijk op de EURES-evenementenkalender waar en wanneer er een banendag is
 
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de werk- en leefomstandigheden in verschillende Europese landen
 
Banen zoeken in de EURES-vacaturebank
 
Bekijk wat EURES kan doen voor werkgevers
 
Sluit u aan bij EURES op Facebook
 
Volg EURES op Twitter
 
Maak een connectie met EURES op LinkedIn
 
Volg EURES op Google+

 

« Terug