Focus op...

Win een beurs voor uw eerste baan in het buitenland!

Bent u tussen de 18 en 30 jaar oud en wilt u ten minste vier maanden in het buitenland werken? Dan kunt u de beurs die wordt aangeboden door MCZ* goed gebruiken!
 
MCZ, een Italiaans bedrijf dat gespecialiseerd is in haarden en fornuizen heeft onlangs de inschrijving geopend voor zijn jaarlijkse beursprogramma genaamd ‘Job Creation’. Vorig jaar besloot MCZ iets te willen doen aan de toenemende werkloosheid in Europa. In plaats van kerstbonussen te verstrekken, besloot MCZ beurzen toe te kennen aan jonge Europese werkzoekenden.
 
“Het initiatief is vorig jaar op nationaal niveau in Italië opgestart. Samen met Manpower** financierden we cursussen voor zestig werklozen en werving en plaatsing op maat. Dit jaar biedt MCZ tien beurzen aan jonge werkzoekenden die internationale werkervaring aan hun cv willen toevoegen,” aldus Clara Dalla Pace, sponsor voor Job Creation en HR-manager bij MCZ.
 
“Job Creation wil jonge werkzoekenden een duidelijke boodschap geven: in deze zware tijden kan Europese mobiliteit een oplossing bieden. Mobiel zijn betekent dat je je kunt aanpassen en de nieuwe kansen wilt benutten,” aldus Clara. 
 
Voor het programma van 2012 heeft MCZ de hulp ingeroepen van het Italiaanse EURES-bureau, dat de beschikbare plaatsen zal publiceren en werkzoekenden zal helpen passend werk te vinden. Zodra werkzoekenden een concrete functie hebben gevonden, kunnen zij bij MCZ een beurs aanvragen. Het programma vormt een uitstekende manier om werkzoekenden op de arbeidsmarkt te introduceren en biedt hen waardevolle werkervaring in het buitenland. Dit jaar kunnen kandidaten die zich inschrijven voor het programma kiezen uit de functies assistent laboratoriumtechnicus, assistent kwaliteitsbeheer, gespecialiseerd verpleegkundige, en reclameverkoopmedewerker.
 
Dit jaar heeft MCZ besloten zich uitsluitend op jongeren te richten, omdat jongeren vaak het meest te lijden hebben onder de aanhoudende economische crisis. “We hopen tien kandidaten te werven; doel van het beursprogramma is om werkzoekenden praktische vaardigheden te laten opdoen zodat ze meer kans maken op de moeilijke Europese arbeidsmarkt. Zowel kandidaten als bedrijven hebben hier baat bij: jongeren die waardevolle werkervaring willen opdoen, en bedrijven die personeel willen werven in andere EU-landen,” aldus Stefania Garofalo, EURES-adviseur in Italië.
 
De volledige lijst met eisen die aan kandidaten worden gesteld is beschikbaar in een factsheet op de website van MCZ. Kandidaten dienen tussen 18 en 30 jaar oud te zijn, een middelbareschooldiploma of Bachelorgraad te hebben die bij voorkeur minder dan 12 maanden vóór inschrijving zijn behaald. Daarnaast moeten zij een goede beheersing van het Engels hebben; soms is ook kennis van de taal van het land waar de werkzoekende werk zoekt vereist.
 
Succesvolle kandidaten dienen de beurs van 2 500 EUR van MCZ te gebruiken om de kosten te dekken voor een verhuizing naar het buitenland, zoals reiskosten, huisvesting, taalcursussen en overige onkosten die de kandidaten in het gastland hebben.
 
Vinden jonge Europese werkzoekenden na deze plaatsing vast werk? “Wij hopen van wel! In 2011 vonden circa 20 werkzoekenden direct na de plaatsing een baan,” aldus Stefania.
 
Dus bent u minimaal vier maanden beschikbaar voor werk in een ander Europees land, schrijft u zich dan in om te zien welke mogelijkheden op u wachten!
 
 
 
Meer informatie:
 
*De beurs van MCZ is een onafhankelijk initiatief van het bedrijf en valt niet onder de regeling Uw eerste EURES-baan.
 
** Manpower is een multinationaal wervingsbureau op het gebied van human resources
 
 
Klik hier voor een EURES-adviseur
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over leven en werken in verschillende Europese landen
 
Een baan zoeken in de EURES-vacaturebank


Tekst voor het laatst bijgewerkt op: 10/2012


Verklaring van niet-aansprakelijkheid
Met "Focus op…"-artikelen wordt beoogd gebruikers van het EURES-portaal informatie te verschaffen over actuele onderwerpen, trends en discussies en debatten te stimuleren. Zij geven niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Commissie weer.